Aloyzas JANUŠIS
  Gimimo data: 1941-08-04
Gimimo vietovė: Velykiai (Panevėžio r.)

Trumpai:
Fotomenininkas, kinematografininkas, kraštotyrininkas

2016-08-11   |   Spausdinti

Tėvai: Jonas Janušis (1911–2010) – muzikantas vargonininkas ir Anelė Aleliūnaitė-Janušienė (1916 – po 1990). Augo keturių vaikų šeimoje su dviem seserimis ir broliu, buvo trečias vaikas.

Tėvams persikėlus, nuo 1948 m. užaugo Debeikiuose (Anykščių r.), 1948–1959 m. baigė Debeikių vidurinę mokyklą. Mokykliniais metais pradėjo fotografuoti. 1959–1962 m. mokėsi Vilniaus žemės ūkio mechanizavimo technikume, įgijo žemės ūkio mechanizavimo specialybę.

1962 m. tris mėnesius A. Janušis dirbo Kėdainių rajone, kol buvo mobilizuotas, 1962–1965 m. atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje, tarnavo kariniame dalinyje Ventspilyje (Latvija).

1965–1967 m. tris semestrus jis studijavo Kauno politechnikos instituto Vilniaus filiale radijo aparatų konstravimo ir gamybos technologiją, paskui dar tęsė studijas neakivaizdžiai, bet jų nebaigė.

Grįžęs į Anykščių rajoną, 1967 m. A. Janušis kelis mėnesius dirbo Jakšiškio tarybiniame ūkyje (Šeriai) vyriausiuoju inžinieriumi-mechaniku, o nuo 1967 m. vasaros persikėlė gyventi į Anykščius.

1967–1975 m. jis dirbo Anykščių vyno gamykloje, 1967–1969 m. buvo statybos inžinierius, vėliau konstravimo biuro konstruktorius, dailininkas apipavidalintojas. Dirbdamas šioje įmonėje, jis aktyviai fotografavo, pradėjo filmuoti mėgėjiška kino kamera.

1975–1977 m. A. Janušis buvo Savanoriškos draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti Anykščių skyriaus įsteigtos Technikos sporto mokyklos pirmasis direktorius, subūrė Anykščiuose pirmuosius kartingų mėgėjus, kūrė technikos sportą populiarinančias vaizdines priemones.

Įsteigus Anykščiuose vaizdinės agitacijos dirbtuves, 1977–1987 m. A. Janušis dirbo Anykščių kultūros rūmuose dailininku apipavidalintoju, kūrė ir gamino Anykščių miestą puošusius stendus. 1977–1985 m. jis buvo Anykščių kino mėgėjų studijos, veikusios prie Anykščių kultūros namų, narys ir pirmasis šios studijos vadovas. Jo veiklos dėka šiai studijai 1985 m. buvo suteiktas liaudies kolektyvo "Versmė" vardas.

1987–1990 m. jis buvo Anykščių pieninės statybininkas ir šaldymo įrengimų mašinistas-operatorius. Jau dirbdamas šios specialybės jis mokėsi Panevėžio miesto profesinėje technikos mokykloje ir ją baigė su pagyrimu.  

1990–1992 m. A. Janušis dirbo Anykščių A. Vienuolio vidurinėje mokykloje, buvo stalius ir technologijos mokytojas, perėmė ir tvarkė mokytojo Vytauto Palioko įrengtus techninių darbų kabinetus.

1992–2004 m. jis dirbo A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje. 1992–1993 m. jis buvo Kultūros istorijos ir paminklotvarkos skyriaus metodininkas restauracijai, 1993–1995 m. – direktoriaus pavaduotojas, 1995 m. – vaizdo siužetų kūrėjas, 1996–1997 m. – Kultūros istorijos skyriaus mokslinis bendradarbis, 1997–2004 m. – videostudijos vedėjas. Jis kaupė ir tvarkė muziejaus vaizdo medžiagos archyvą, rengė muziejaus televizijos laidas.

Išėjęs į pensiją, A. Janušis gyvena Niūronyse (Anykščių r.) ir toliau bendradarbiauja su Muziejumi, laisvalaikiu pildydamas vaizdo archyvą, fiksuodamas vaizdo kamera svarbiausius kultūrinio gyvenimo faktus ir reiškinius, personalinį anykštėnų paveldą.

Jis surengė personalines fotoparodas "Keturiasdešimt akimirkų iš begalybės" Anykščių koplyčioje (2006 m.) ir "Žolynėliai" Arklio muziejuje Niūronyse (2016 m.), dalyvavo grupinėse Anykščių fotomenininkų parodose.

A. Janušis fotonuotraukomis iliustravo Dalios Bernotaitės-Janušienės knygą "Ko skamba staklelės naujoj seklyčioj? Anykščių krašto namų audimo apžvalga" (2010 m.), išleido fotografijų albumą "Švytėjimas" (2011 m.).

Buvo vedęs 1974 m., žmona Rimantė Janušienė (1951–2002) – ekonomistė. Užaugino keturis vaikus, liko našlys. Sūnūs Kęstutis Janušis (g. 1975 m.) – inžinierius, vadybininkas, ir Arūnas Janušis – inžinierius, dukterys Danutė Janušytė-Karčemarskienė (g. 1978 m.) – kultūros organizatorė ir Vaida Janušytė (g. 1981 m.).

Vėl vedė 2007 m., žmona Dalia Bernotaitė-Janušienė (g. 1960 m.) – tautodailininkė audėja.