Janina MASYTĖ
  Gimimo data: 1926-08-28
Gimimo vietovė: Alančių k. (Panevėžio r.)

Trumpai:
Pedagogė istorijos mokytoja, kraštotyrininkė

2018-08-10   |   Spausdinti

Tėvas Ignas Masys – laisvės gynėjas Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyvis, žemdirbys, ir Veronika Budrytė-Masienė (1902–1995) – žemdirbė, dainininkė. Augo su broliu (?–1985).

Mokėsi Alančių 4 skyrių pradžios mokykloje, Raguvos (Panevėžio r.) pradinėje mokykloje baigė 6 skyrius. 1941–1945 m. baigė Ramygalos (Panevėžio r.) gimnaziją. 1946–1949 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, kurį baigė su pagyrimu ir įgijo istorijos mokytojos išsilavinimą.

1949–1950 m. J. Masytė dirbo Ukmergės mokytojų seminarijoje istorijos mokytoja, 1950–1954 m. buvo Šiaulių mokytojų instituto istorijos dėstytoja. Pertvarkius šį institutą į aukštąją pedagoginę mokyklą, ji atsisakė siūlymo studijuoti istoriją Leningrade (dabar – Sankt Peterburgas, Rusija) ir 1954–1956 m. tęsė studijas Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo istorijos dėstytojos išsilavinimą.

1956–1957 m. ji gyveno Šiauliuose ir dirbo Šiaulių Bazilionų vidurinėje mokykloje mokslo dalies vedėja, laikinai ėjo mokyklos direktorės pareigas. Nusivylusi administraciniu darbu, 1957–1959 m. ji dirbo Meškuičių (Šiaulių r.) vidurinėje mokykloje istorijos mokytoja. Ten ji įsitraukė į meno saviveiklą, dalyvavo koncertinėse programose, koncertavo Liaudies ūkio pasiekimų parodoje Maskvoje (Rusija).

1959–1985 m. J. Masytė gyveno ir dirbo Anykščių rajone.

1959–1961 m. ji buvo Troškūnų vidurinės mokyklos istorijos mokytoja. 1960 m. panaikinus Troškūnų rajoną ir pasikeitus darbo sąlygoms, ji persikėlė į Debeikius ir 1961–1963 m. buvo Debeikių vidurinės mokyklos istorijos mokytoja. Debeikiuose ji aktyviai ėmėsi visuomeninės veiklos: buvo vietos moterų tarybos pirmininkė, profsąjungos pirmininkė, "Žinijos" draugijos lektorė, talkino vietiniam kolūkiui, organizavusiam kultūros renginius, įsitraukė ir į kraštotyros veiklą.

1963–1985 m. J. Masytė gyveno ir dirbo Anykščiuose, 1963–1981 m. Jono Biliūno ir Anykščių 2-ojoje vidurinėse mokyklose dėstė istoriją ir visuomenės mokslą. Išėjusi į pensiją, 1981–1985 m. ji dirbo Respublikinės "Žinijos" draugijos Anykščių rajono skyriaus atsakingąja sekretore, organizavo lektorių veiklą rajone, buvo "Žinijos" draugijos respublikinio lygmens lektorė.

Teresės Mikeliūnaitės pakviesta ir paskatinta, 1981–1985 m. ji dirbo ir A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje, buvo muziejaus prižiūrėtoja, 1983 m. rudenį – ir ekskursijų vadovė. Ji apibendrino ir sutvarkė  Anykščių rajono kraštotyrininkų sukauptą kraštotyros žinių rinkinį. J. Masytė parengė Klevėnų kaimo istorijos apybraižą (1982 m.), mašinraštis saugomas A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus fonduose. Ji buvo surinkusi išsamias žinias apie 1918–1919 metų įvykius Anykščių krašte, bet šis jos kraštotyros darbas neišliko.

Nuo 1985 m. iki šiol J. Masytė senatvę leidžia Panevėžyje.

Ji aktyviai dalyvavo Lietuvos Atgimimo veikloje, buvo nuolatinė Sąjūdžio renginių Panevėžyje dalyvė.