Dalia RAMOŠKAITĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Šimaitienė
Gimimo data: 1949-05-02
Gimimo vietovė: Stabulankių k. (Utenos r.)

Trumpai:
Gydytoja, literatė poetė

2016-06-24   |   Spausdinti

Tėvai – politiniai kaliniai, 1949 m. vasarą ištremti į Sibirą (Rusija). Augo tetos (motinos sesers) Izabelės ir Jono Ramoškų šeimoje Rubikiuose (Anykščių r.).

1955–1959 m. mokėsi Šiaulių (Anykščių r.) pradinėje mokykloje, 1959–1963 m. – Burbiškio (Anykščių r.) aštuonmetėje mokykloje, 1963–1966 m. baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą.

Mokykliniais metais D. Ramoškaitė buvo jaunųjų literatų ir jaunųjų fotografų būrelių narė, tapo jaunųjų literatų respublikinių konkursų laureate, laimėjo I vietą (1966 m.), jos kūryba buvo publikuota mokinių kūrybos almanache "Prašom žodžio" (1968 m.). 1965 m. "Poezijos pavasario" renginyje Anykščiuose ji jau skaitė savo eiles.

1968–1976 m. D. Ramoškaitė studijavo Kauno medicinos institute ir pati jau sunkiai sirgdama įgijo gydytojos išsilavinimą. Studijų metais ji dalyvavo Kauno jaunųjų rašytojų sekcijos veikloje, medikų "Poezijos pavasario" renginiuose.

Nuo 1976 m. D. Ramoškaitė dirbo Alytaus rajono centrinės ligoninės Reanimacijos skyriuje gydytoja reanimatologe, vėliau gydytoja Kaune ir Anykščiuose, kol 1980 m. dėl ligos turėjo palikti darbą.

Nuo vaikystės ji rašė eilėraščius, publikavo juos Anykščių rajono laikraštyje "Kolektyvinis darbas" (nuo 1963 m.), žurnaluose "Moksleivis", "Nemunas" (1972, 1976 m.), laikraščiuose "Tarybinis medikas" (1971–1972 m.), "Kauno tiesa" (1968–1972 m.), 1975 ir 1987 metų "Poezijos pavasario" rinkiniuose.

Ji sudarė ir paliko savo eilėraščių rinkinį, dienoraščio eskizų.

Pagal D. Ramoškaitės eiles yra sukurta dainų: Olego Ditkovskio "Mano kaime", Roberto Slavėno "Aš iš tų namų", Algirdo Klovos "Mano kaime lyja lietūs".

Ištekėjo 1979 m. spalio 4 d. Kaune, vyras Gerutis Šimaitis – architektas. 

Mirė 1981 m. rudenį Vilniuje. Palaidota Leliūnų (Utenos r.) kapinėse.

Po mirties D. Ramoškaitės eilėraščiai buvo publikuoti almanache "Poezijos pavasaris" (1987 m.), medikų poezijos rinkinyje "Skrenda paukštė baltaplunksnė" (1991 m.), Anykštijos autorių meilės lyrikos sutelktinėje "Išpažįstame šį jausmą ir meile vadiname" (2007 m.), poezijos rinkinyje "Ant tavo rankų supasi gerumas" (2007 m.), antologijoje "Lyg įžanga į Requiem" (2008 m.).

Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje parengtas ir saugomas rankraštinis biografinis kraštotyros darbas apie D. Ramoškaitę "Sugrįžimo teisė" (autorė – Audronė Berezauskienė, 1999 m.).