Steponas JOČYS
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Barzda
Gimimo data: 1921-00-00
Gimimo vietovė: Mileikiškių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Kariškis, laisvės gynėjas, partizanų būrio vadas

2019-01-28   |   Spausdinti

Tėvai: Petras Jočys (apie 1875 – ?) ir Pranciška Radzevičiūtė-Gudonytė-Jočienė (apie 1888 – ?) – valstiečiai žemdirbiai. Brolis Juozas Jočys-Uosis (1914–1950) – laisvės gynėjas, partizanų būrio vadas.

S. Jočys buvo Lietuvos kariuomenės puskarininkis.

Pokario metais jis išėjo partizanauti, 1944 m. rudenį buvo tarp pirmųjų partizaninio judėjimo organizatorių Troškūnų miškuose ir Šimonių girioje, 1944–1945 m. subūrė partizanų grupę, veikusią Žuvininkų ir Juostininkų miškuose bei jai vadovavo. 

1945 m. gegužės 6–7 dienomis S. Jočys dalyvavo krašto partizanų sąskrydyje, kuriame buvo nuspręsta įkurti Šarūno rinktinę. 1945–1946 m. jis buvo vieno iš šešių Šarūno rinktinės skyrių, vėliau išaugusio į Traidenio būrį, vadas, nuo 1945 m. vasaros veikė Vytauto apygardos Šarūno rinktinės Gražinos kuopoje, rengė kovines operacijas vakarinėje Troškūnų valsčiaus dalyje.

Žuvo 1946 m. birželio 6 d. Skamarokų miške. Palaikai buvo užkasti žvyrduobėse dabartinių Troškūnų miestelio kapinių teritorijoje. 1992 m. sutvarkytoje bendroje kapavietėje palaidojimo vietą ženklina vardinis kryžius (autorius Eligijus Smetona).