Janina PRŪSAITĖ
  Gimimo data: 1925-05-17
Gimimo vietovė: Butėnų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Gamtininkė, mokslininkė biologė zoologė, publicistė

2014-07-14   |   Spausdinti

Tėvai: Augustinas Prūsas (1887–1979) ir Konstancija Žvirblytė-Prūsienė (1895–1975) – žemdirbiai ūkininkai, 1948–1957 m. tremtiniai Irkutsko srityje. Augo keturių vaikų šeimoje su dviem broliais ir seserimi. Sesuo Nijolė Prūsaitė-Petreikienė (g. 1933 m.) – tarnautoja, 1948–1957 m. tremtinė Irkutsko srityje, broliai Zenonas Prūsas (1921–2012) – miškininkas, technologas, ir Juozas Prūsas (g. 1928 m.) – darbininkas, 1948–1957 m. tremtinys Irkutsko srityje.

1932–1936 m. baigė Butėnų keturklasę pradžios mokyklą, 1936–1938 m. – Svėdasų (Anykščių r.) šešių skyrių pradžios mokyklą, 1938–1944 m. – Utenos gimnaziją. Mokykliniais metais Svėdasuose ji buvo angelaičių kuopos narė.

1944–1949 m. studijavo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete, įgijo biologės zoologės išsilavinimą. Studijuodama dainavo Vilniaus universiteto studentų chore, 1946–1948 m. dirbo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Fiziologijos ir Zoologijos katedrose laborante, 1948–1949 m. – Medžioklės ūkio valdyboje.

1949–1957 m. J. Prūsaitė buvo Medžioklės ūkio valdybos mokslinė bendradarbė. Ji tyrė medžiojamųjų gyvūnų paplitimą Lietuvoje, sudarė jų išteklių apyskaitas. 

1957–1960 m. ji tęsė studijas Lietuvos Mokslų akademijos Biologijos instituto, paskui pertvarkyto į Zoologijos ir parazitologijos institutą, aspirantūroje.

1961 m. Vilniaus universitete J. Prūsaitė apsigynė biologijos mokslų kandidatės disertaciją "Lietuvos TSR Canidae šeimos žvėrys" iš vilkų populiacijos ir jų dauginimosi tyrimų, 1993 m. nostrifikuota biomedicinos mokslų, biologijos daktarė.

1960–1987 m. ji dirbo Zoologijos ir parazitologijos institute, kol išėjo į pensiją. 1960–1961 m. ji buvo jaunesnioji mokslinė bendradarbė, 1962–1968 m. – mokslinė sekretorė, 1968–1987 m. – vyresnioji mokslinė bendradarbė, kol 1987 m. pabaigoje išėjo į pensiją.

J. Prūsaitė paskelbė per 40 mokslinių straipsnių apie šunų šeimos žvėrių ekologiją, upinio bebro, dėmėtojo elnio, kanadinės audinės ir kai kurių kitų žinduolių aklimatizavimąsi Lietuvoje, rašė straipsnius enciklopedijoms, atsiminimus apie Lietuvos gamtininkus. Ji skaitė pranešimus tarptautiniuose teriologų kongresuose Maskvoje (Rusija, 1974 m.) ir Brno (Čekija, 1978 m.).

J. Prūsaitė parengė ir išleido knygas:

1956 m. – "Globokime kurapkas" (informacinis leidinys).

1957 m. – "Mūsų krašto antys" (informacinis leidinys), "Medžiotojo vadovas" (su kitais autoriais).

1964 m. – "Medžiotojo ir žvejo vadovas" (su kitais autoriais, kitas leidimas – 1968 m.).

1968 m. – "Žuvinto rezervatas" (su kitais autoriais, rusų kalba).
 
1970 m. – "Zoologijos ir parazitologijos institutas : trumpa raidos ir mokslinės veiklos apžvalga" (jubiliejinis informacinis leidinys, su Petru Zajančkausku ir Vytautu Petrausku).

1972 m. – "Lietuvos žinduoliai" (iliustruotas informacinis leidinys).

1976 m. – "Tadas Ivanauskas : gyvenimas ir veikla" (straipsnių rinkinys, sudarė kartu su R. Budriu).

1977 m. – "Medžiojamoji fauna ir jos ligos : medžiaga lektoriui" (informacinis leidinys). 

1980 m. – "Medžiojamosios faunos apsauga lauko darbuose : metodiniai nurodymai" (su kitais autoriais).

1981 m. – "Lietuvos TSR nacionalinis parkas" (su kitais autoriais), "Europinis rudasis pelėnas" (su kitais autoriais, rusų kalba).

1982 m. – "Vadovas Lietuvos stuburiniams pažinti" (su V. Logminu ir J. Virbicku).

1983 m. – "Zoologijos ir parazitologijos institutas" (straipsnių rinkinys, sudarė kartu su V. Petrausku).
 
1984 m. – "Čepkelių rezervatas" (su kitais autoriais).

1985 m. – "Vilkas" (su kitais autoriais, rusų kalba).

1988 m. – "Lietuvos fauna: žinduoliai" (su kitais autoriais).

J. Prūsaitė buvo viena iš "Žinduolių pavadinimų žodyno lotynų, lietuvių, anglų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbomis" (2002 m.) sudarytojų.

2008–2009 m. ji buvo paminklo laisvės kovotojams atminti Svėdasuose statybos organizacinio komiteto narė, už organizacinę veiklą apdovanota Anykščių mero Sigučio Obelevičiaus padėka.

Laisvalaikiu mėgo keliauti, išvaikščiojo visą Lietuvą, keliavo po Europą ir Sibirą, kur lankė savo artimuosius tremtinius.

Ištekėjo 1961 m., vyras Šarūnas Jazdauskas (1923–1991) – laisvės gynėjas, tremtinys, tarnautojas. Liko našlė.

Mirė 2012 m. kovo 31 d. Vilniuje. Palaidota Vilniaus Rokantiškių kapinėse šalia vyro.

Išsami J. Prūsaitės biografija pateikta Romualdo Vytauto Rimšos sudarytame rinkinyje "Svėdasai : praeitis ir dabartis : teminis straipsnių rinkinys. T. 1" (2012 m.). Jos gyvenimas ir veikla pristatyta biografijų ir prisiminimų rinkinyje "Butėnų kaimo šviesuoliai" (2012 m.).