Marija KRIAUČIŪNIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Januškaitė
Gimimo data: 1921-11-17
Gimimo vietovė: Janonių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogė, tautodailininkė, visuomenininkė

2013-10-04   |   Spausdinti

Baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją. Mokėsi Kauno mokytojų seminarijoje. Studijavo Miuncheno (Vokietija) universitete.

1944 m. M. Kriaučiūnienė pasitraukė iš Lietuvos į Vakarus, 1947 m. ji išvyko gyventi į JAV.

1964 m. M. Kriaučiūnienė baigė humanitarinius mokslus Čikagoje. Ji penkiolika metų dirbo vertėja teismuose ir imigracijos įstaigoje, taip pat buvo vizituojanti mokytoja Čikagos priemiesčių gimnazijoje.

1983 m. sausio 20 d. M. Kriaučiūnienė buvo paskirta Lietuvos garbės vicekonsule Čikagoje ir šias pareigas ėjo iki 1985 m. liepos 1 d. Ji yra Lietuvių tautodailės instituto garbės narė.

Ji aktyviai dalyvauja lietuvių bendruomenės ir savanorių veikloje. Nuo 1992 m. M. Kriaučiūnienė yra Amerikos lietuvių organizacijos "Lietuvos vaikų viltis", padedančios ortopedinėmis ligomis sergantiems Lietuvos vaikams, savanorė aktyvistė ir veiklos organizatorė.

M. Kriaučiūnienė apdovanota pasižymėjusių JAV imigrantų ženklu (1975 m.). Balzeko lietuvių kultūros muziejus (Čikaga, JAV) ją išrinko 2005 metų žmogumi už nuopelnus Lietuvos laisvei ir už Lietuvos kultūros puoselėjimą.

Laisvalaikiu gamina tautodailės kūrinius – daugiausia žaislus ir papuošalus iš šiaudų. Kasmet Čikagoje vykstančiam festivaliui "Žiemos stebuklai" šiais kūriniais ji puošia kalėdinę eglutę, supažindindama amerikiečius su lietuvių tradicijomis.