Ignas VEBLAUSKAS
  Gimimo data: 1882-01-01
Gimimo vietovė: Laborų k. (Linkuvos parapija, Pakruojo r.)

Trumpai:
Kunigas, švietėjas

2017-08-16   |   Spausdinti

Tėvai: Aleksandras (Petras) Veblauskas ir Rozalija Andrišiūnaitė-Veblauskienė (1868–1919). Augo penkių vaikų šeimoje, broliai Petras Veblauskas, Juozas Veblauskas ir Aleksandras Veblauskas, sesuo Ona Veblauskaitė-Rokienė.

1882 m. sausio 1 d. Linkuvos bažnyčioje jį pakrikštijo vikaras Gasparas Peleckis, krikštatėviais buvo valstiečiai Juozapas Veblauskas ir Paulina Martinonienė, Juozapo Martinonio žmona. 

1894–1899 m. mokėsi Mintaujos (dabar – Jelgava, Latvija) gimnazijoje. 1899–1904 m. baigė Kauno Žemaičių kunigų seminariją.

1904 m. gruodžio 5 d. I. Veblauskas buvo įšventintas kunigu.

1905–1906 m. I. Veblauskas tarnavo Anykščių Šv. Mato parapijoje vikaru, talkino klebonui Juozapui Vembrei. Vos tik 1906 m. spalį įsikūrė Šv. Kazimiero draugija, jis tapo vienu pirmųjų šios organizacijos narių.

Paskui 1906–1908 m. jis buvo Viešintų (Anykščių r.) Šv. arkangelo Mykolo parapijos vikaras prie klebono Jurgio Rupkos. Kartu su šiuo klebonu 1908 m. jis persikėlė į naują parapiją ir 1908–1915 m. buvo Lygumų (Pakruojo r.) Švč. Trejybės parapijos vikaras, toliau talkino klebonui J. Rupkai, Lygumų valdinėje pradžios mokykloje dėstė tikybą.

Nuo 1915 m. I. Veblauskas buvo Ėriškių (Panevėžio r.) Švč. Jėzaus Vardo bažnyčios kuratas, kunigas filialistas, paskui iki 1918 m. – Upytės (Panevėžio r.) Šv. Karolio Boromėjaus bažnyčios kuratas. Upytėje jis pasižymėjo kaip energingas spaudos platintojas, skatinęs parapijiečius skaityti laikraščius ir knygas, įkūrė prie bažnyčios knygynėlį.

1918–1919 m. I. Veblauskas buvo Vidiškių (Ukmergės r.) Švč. Trejybės parapijos klebonas.

1919–1920 m. jis tarnavo Svėdasų (Anykščių r.) Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonu. Tuo metu Svėdasuose jis ugdė vikarą Antaną Pauliukonį. 1920 m. kovą pasikeitęs vietomis su Jonu Kraniausku, 1920–1928 m. jis buvo Kurklių (Anykščių r.) Šv. Jurgio parapijos klebonas. Kurkliuose 1921–1923 m. jis ugdė vikarą Pranciškų Mockų

Iškeltas 1928 m. balandžio 18 d., 1928–1934 m. jis buvo Panoterių (Jonavos r.) Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios kuratas, 1934–1944 m., iki gyvenimo pabaigos, tarnavo Paberžės (Kėdainių r.) Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios kuratu, buvo kunigas filialistas.

Mirė 1944 m. kovo 15 d. Paberžėje (Kėdainių r.). Palaidotas Paberžės bažnyčios šventoriuje šalia kitų kunigų. Kapą ženklina akmeninis paminklas – kryžius ant pilko šlifuoto akmens postamento su iškaltu įrašu: "A. + A. / Kunigas / Ignotas Veblauskas / g. 1882-I-1 + 1944-III-15 / Requiescat in pace".