Algimantas BARONAS
  Gimimo data: 1967-12-10
Gimimo vietovė: Moliakalnio k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Tautodailininkas medžio drožėjas, literatas, dainininkas bardas

2014-02-10   |   Spausdinti

Tėvai: Vytautas Baronas – žemdirbys ir Valerija Meškauskaitė-Baronienė – tremtinė, darbininkė. Augo trijų vaikų šeimoje su dviem seserimis, buvo jauniausias. Seserys: Violeta Baronaitė ir Irena Baronaitė.

Vaikystėje netekęs tėvo, augo su motina ir seserimis senelių Antano ir Karolinos Meškauskų sodyboje Svėdasų vienkiemyje.

1975–1986 m. mokėsi Svėdasų (Anykščių r.) vidurinėje mokykloje. Mokykliniais metais nuo 1981 m., Algimanto Čaplinsko padedamas, pradėjo mokytis groti gitara, dainavo mokyklos chore, dalyvavo įvairiuose dainų konkursuose.

1986–1987 m. A. Baronas mokėsi Vilniaus geležinkelininkų profesinėje technikos mokykloje, ją baigė su pagyrimu ir įgijo staliaus-baldžiaus specialybę.

1987–1989 m. A. Baronas atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje, tarnavo Baltarusijoje – tankistų mokymo centre prie Borisovo ir kariniame dalinyje Breste, buvo tanko mechanikas vairuotojas.

1989–1990 m. A. Baronas dirbo Anykščių rajono Aulelių kolūkyje statybininku, nuo 1990 m. keletą metų buvo Romo Katino baldų firmos "Modus" stalius.

Dabar jis gyvena senelių sodyboje Svėdasų vienkiemyje, yra privatus amatininkas stalius ir baldžius, dirba įvairius medžio darbus, gamina individualaus užsakymo baldus. Jis kuria dekoratyvinius medžio gaminius – medines gėles interjerams, jas pristato tautodailės parodose ir mugėse.

Nuo jaunystės A. Baronas kuria dainas, kurias pats atlieka, pritardamas gitara, dalyvauja meninėse programose Anykščių rajono ir Svėdasų bendruomenės renginiuose, poezijos šventėse, yra nuolatinis Vaižgantinių Maleišiuose dalyvis.

Jis yra meno kūrėjas, LATGA-A (Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros) narys, Anykščių literatų klubo "Marčiupys" narys.

A. Baronas buvo 1991 m. Sausio įvykių dalyvis Vilniuje, budėjo prie Parlamento ir televizijos bokšto.

Laisvalaikiu puoselėja tėviškės sodybą, keliauja.