MOLIAKALNIS (Svėdasų)
  Gretimos vietovės:
BAJORAI (Svėdasų) | DAUJOČIAI | GYKIAI | KRAŠTAI | MILIŪNIŠKIS | SVĖDASAI |

2018-11-27   |   Spausdinti

Kaimas Svėdasų seniūnijoje už 2 kilometrų į šiaurę nuo Svėdasų. Ribojasi su Gykių, Bajorų, Kraštų, Daujočių ir Miliūniškio kaimais bei Svėdasų miesteliu. Įsikūręs į rytus nuo Beragio (Svėdaso) ežero, abipus krašto kelio Anykščiai–Rokiškis ties jo sankryža su Svėdasų–Aulelių keliu. Rytiniame kaimo pakraštyje driekiasi Kraštų miškas.

Yra 24 sodybos – 50 gyventojų (2001 m.), 36 gyventojai (2011 m.). Priklauso Svėdasų seniūnaitijai (nuo 2009 m.). Nuo 2013 m. Moliakalnyje yra Moliakalnio ir Miško gatvės.

Viena kaimo dalis buvo vadinama "Salų galu", nes per Moliakalnį vedančiu vieškeliu iš Svėdasų buvo galima pasiekti Rokiškio krašto Salų miestelį, kitas – "Patiltė", "Kunigo kalnas".

Po Antrojo pasaulinio karo iš Moliakalnio niekas nebuvo ištremtas į Sibirą.

1950 m. sausio 4 d. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Mūsų laimė", vėliau priklausė "Raudonojo spalio", Vorošilovo vardo, Svėdasų kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Dabar stambiausias ūkis – Jono Matulevičiaus (ūkininkavimo kryptis – augalininkystė).

Priklauso Svėdasų parapijai. Kapinių nebuvo.

Šiauriniame kaimo pakraštyje pastatytas koplytstulpis su Šv. Stepono atvaizdu bei užrašu: "Koplytstulpis pastatytas 55-osioms Stepono Budreikos mirties metinėms jo sodybos žemėje. 1992.III.5.".

Moliakalnio kaimo viduryje vietoj buvusio senojo Maluiškų kryžiaus atstatytas naujas medinis kryžius. Pietiniame Beragio ežero krante pastatytas devynių metrų aukščio dekoratyvus Lietuvos Respublikos 100-mečio kryžius (autorius – tautodailininkas Tauras Česnulevičius, mecenatas – Algimantas Čaplinskas, 2018 m.).

Moliakalnyje 1955 m. gimė savivaldos organizatorius Valentinas Neniškis, 1958 m. – verslininkas Algimantas Čaplinskas, 1967 m. – tautodailininkas ir literatas Algimantas Baronas.