Viktorija BALNIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Pasiekaitė
Gimimo data: 1928-12-26
Gimimo vietovė: Gustonių k. (Panevėžio r.)

Trumpai:
Pedagogė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, vadovė

2021-08-12   |   Spausdinti

Tėvai – valstiečiai žemdirbiai. Augo ketvirtas vaikas šeimoje su seserimi ir dviem broliais, buvo jauniausia. Vyriausias brolis 1946 m. buvo nužudytas dėl palankumo sovietinei valdžiai.

1935–1939 m. baigė Gustonių pradžios mokyklą, 1939–1948 m. mokėsi Panevėžio mokyklose, baigė Panevėžio vidurinę ekonominę mokyklą (dabar – Panevėžio Senvagės pagrindinė mokykla). 1948–1949 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute lietuvių kalbą ir literatūrą, bet dėl materialinių sunkumų turėjo nutraukti studijas stacionare, nuo 1951 m. jas tęsė ir baigė neakivaizdžiai, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos išsilavinimą.

1949–1951 m. V. Pasiekaitė dirbo Kuršėnų (Šiaulių r.) vaikų namuose auklėtoja, buvo šių vaikų namų vyresnioji pionierių vadovė.

Nuo 1951 m. iki gyvenimo pabaigos V. Pasiekaitė-Balnienė gyveno ir dirbo Anykščių rajone.

1951–1952 m. ji buvo Troškūnų vidurinės mokyklos mokytoja.

1952–1954 m. V. Pasiekaitė dirbo Viešintų vidurinės mokyklos direktore, 1954–1958 m. buvo Surdegio septynmetės mokyklos direktorė.

Nuo 1958 m. iki pensijos V. Balnienė gyveno ir dirbo pedagoginį darbą Traupyje. 1958–1961 m. ji buvo Traupio vidurinės mokyklos direktorė, paskui dirbo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Nuo 1969 m. ji dirbo Traupio aštuonmetės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, buvo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, kol išėjo į pensiją.

V. Balnienė dalyvavo Traupio meno saviveiklininkų veikloje, vaidino dramos kolektyvo spektakliuose A. Vienuolio "Prieblandoje", A. Ostrovskio "Šviečia, bet nešildo", Žemaitės "Petras Kurmelis" ir kituose. Ji dalyvavo visuomeninėje veikloje, buvo Traupio visuomeninio vaikų kambario vadovė, Anykščių rajono "Vienybės" kolūkio (Traupis) moterų tarybos pirmininkė. 

2000–2009 m., iki gyvenimo pabaigos, ji gyveno Kavarske.

V. Balnienė buvo apdovanota medaliu "Už šaunų darbą V. I. Lenino 100-ųjų gimimo metinių proga" (1970 m.).

Susituokė 1957 m. rugsėjo 22 d. Troškūnuose (Anykščių r.), vyras Osvaldas Balna (1923–?). Vaikai: Arūnas Balna (1960–2021) – pedagogas rusų kalbos ir literatūros mokytojas, turizmo organizatorius, ir Vilmantas Balna (g. 1963 m.) – inžinierius informatikas.

Mirė 2009 m. Kavarske (Anykščių r.). Palaidota Klaipėdos Lėbartų kapinėse. Kapą ženklina tamsiai pilko akmens paminklas-stela su iškaltu įrašu: "Viktorija / 1928–2009 / Osvaldas / 1923– / Balnos".

V. Pasiekaitės-Balnienės gyvenimas ir veikla pristatoma Tautvilio Užos sudarytame kraštotyros rinkinyje "Viešintų mokykla lyg vakar palikta" (2014 m.).