Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Juozas JANULIS
2022-06-18

Vardas: Juozas
Pavardė: JANULIS
Gimimo data: 1944-02-09
Gimimo vieta: Tylių k. (Stačiūnų parapija, Pakruojo r.)

Trumpai:
Kunigas kanauninkas, teologijos pedagogas


Gimimo data pagal giminės prisiminimus – 1944 m. vasario 8 d.

Broliai: Augustinas Janulis, Jonas Janulis, sesuo.

1951–1955 m. mokėsi Šekščių (Šiaulių r.) pradinėje mokykloje, 1955–1958 m. – Stačiūnų (Pakruojo r.) septynmetėje mokykloje, 1960–1963 m. – Šiaulių K. Didžiulio politechnikume, 1963–1964 m. – Jonavos neakivaizdinėje vidurinėje mokykloje.

1964–1968 m. J. Janulis atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje. Demobilizuotas 1968 m. vasarą Pakruojyje jis talkino kunigui Vladui Rabašauskui nelegaliai spausdinti maldaknyges.

1968–1973 m. jis studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. Studijų metais Kaune jis kartu su kurso draugu Mindaugu Kazimieru Žiliu buvo organizavęs pogrindinį bažnytinės literatūros spausdinimo ir platinimo tinklą, nedideliais tiražais išleido įvairių religinių tekstų rinkinių.

1973 m. balandžio 17 d. J. Janulis buvo įšventintas kunigu. Pirmąsias Šv. Mišias 1973 m. birželio 3 d. jis aukojo Stačiūnų (Pakruojo r.) Šv. Lauryno bažnyčioje.

1973 m. J. Janulis buvo Krekenavos (Panevėžio r.) Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaras, 1973–1976 m. – Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros vikaras. 1973–1974 m. savo tėviškėje jis buvo įsirengęs pogrindinę spaustuvę, kurioje kartu su broliais išspausdino ir išplatino 20 tūkst. egzempliorių katekizmo vaikams.

1976–1978 m. jis buvo Anykščių Šv. Mato bažnyčios vikaras, talkino klebonui Albertui Talačkai. 1978–1983 m. J. Janulis buvo Zarasų vikaras, kartu ėjęs ir Imbrado (Zarasų r.) Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos klebono pareigas, 1983–1985 m. – Vadoklių (Panevėžio r.) Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonas.

1985–2008 m. J. Janulis buvo Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos klebonas, Rokiškio dekanas. Kartu jis ėjo ir Lukštų (Rokiškio r.) Šv. apaštalo evangelisto Jono parapijos administratoriaus pareigas.

1988–1994 m. jis buvo įvairių Rokiškio mokyklų tikybos mokytojas, nuo 1992 m. buvo Rokiškio kolegijos dėstytojas, nuo 2002 m. – Panevėžio kolegijos Rokiškio filialo dėstytojas asistentas, dėstė lotynų kalbą, liturgiką, teologiją. Lietuvos Atgimimo metais jis išleido savo paruoštą ir sovietmečiu savilaidos būdu platintą katekizmą.

Nuo 2008 m. rugpjūčio 4 d. iki šiol J. Janulis yra Raguvos (Panevėžio r.) Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas ir Traupio (Anykščių r.) Šv. Onos parapijos administratorius. 2008–2015 m. jis buvo ir Balelių (Ukmergės r.) Švč. Mergelės Marijos Aplankymo koplyčios rektorius, nuo 2015 m. yra Balelių Šv. Jono Pauliaus II koplyčios rektorius.

Nuo 2001 m. J. Janulis yra Panevėžio vyskupijos katedros kapitulos kanauninkas.

J. Janulis nuo seminarijos laikų sukaupė turtingą asmeninę religinės literatūros biblioteką, kurioje išsaugojo ir per pusę šimto bažnytinės savilaidos knygų, didžiąją jų dalį dovanojo knygotyrininkui Domui Kaunui tirti ir kataloguoti.

Jis apdovanotas Maltos ordino pagarbos tarnybos Kryžiumi (1999 m.), Vytauto Didžiojo ordino Riterio kryžiumi (2004 m.). Rokiškio rajono meras jam įteikė Padėkos raštus už dalyvavimą II tarptautiniame vargonų muzikos festivalyje (2001 m.) ir Rokiškio miesto 508-ųjų įkūrimo metinių proga (2007 m.).

Laisvalaikį skiria darbui kompiuteriu.