Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Dominykas JABLONSKIS
2022-09-07

Vardas: Dominykas
Pavardė: JABLONSKIS
Gimimo data: 1809-00-00

Trumpai:
Kunigas, bažnyčios statytojas


Tėvai – dvarininkai bajorai.

Iki 1832 m. studijavo Vilniaus kunigų seminarijoje. Perkėlus ją į Sankt Peterburgą (Rusija), 1832–1834 m. tęsė studijas Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje, ją baigė teologijos kandidato laipsniu.

Apie 1834–1835 m. D. Jablonskis buvo įšventintas kunigu ir didžiąją gyvenimo dalį tarnavo Anykščių krašto parapijose.

Paskirtas 1835 m. pradžioje, 1835–1841 m. D. Jablonskis buvo Anykščių Šv. Mato parapijos vikaras, talkino klebonui Kletui Venskavičiui, kol 1841 m. balandį buvo perkeltas ir 1841–1842 m. tarnavo Ukmergės parapijos vikaru.

Paskirtas 1842 m. balandį, 1842–1876 m., iki gyvenimo pabaigos, D. Jablonskis tarnavo Kurklių (Anykščių r.) Šv. Jurgio parapijoje, iš pradžių buvo administratorius, vėliau – klebonas. Kurkliuose jis buvo pirmasis pasaulietinis dvasininkas, pakeitęs ilgą laiką čia gyvenusius ir tarnavusius vienuolius augustijonus. 1874 m. Kurkliuose jis pastatė naują medinę bažnyčią, kuri išlikusi iki šiol.

Kurkliuose D. Jablonskis ugdė vikarus: 1842–1844 m. – Juozapą Kurmavičių, 1844–1846 m. – Juozapą Klikavičių, 1846–1849 m. – Bonifacą Riaubicką, 1849–1851 m. – S. Kuprevičių, 1851 m. – Andrių Maciejauską, 1851–1853 m. – Domininką Žuką, 1853–1854 m. – Antaną Kaladzinską, 1854–1855 m. – Antaną Urbonavičių, 1855 m. – Juozapą Ivaškevičių, 1855–1857 m. – Kazį Bajorūną, 1857–1865 m. – Antaną Petrauską, 1865–1867 m. – Vincentą Samulevičių, 1867–1868 m. – Martyną  Balsevičių, 1868–1870 m. – Juozapą Vangelį, 1870–1872 m. – Jeronimą Jakštavičių, 1872–1874 m. – Vladislovą Talačką, 1874–1876 m. – Antaną Barkauską.

Mirė 1876 m. birželio 28 d. Kurkliuose (Anykščių r.). Palaidotas Kurklių kapinėse prie koplyčios. Kapą juosia geležinės grandinės tvorelė, jį ženklina irstantis šlifuoto akmens paminklas-kryžius su iškaltu įrašu (su datos klaida) lenkų kalba: "Tu spaczywa S. P. / X Dominik / Jablonski / Proboszcz Par. Kurklewskiej / zm. 1876 r. Lipca 28 d. / wieku lat 65. / Stroskana siostra poswięca / te pamiątkę.".