Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Vladislovas BARTKEVIČIUS
2015-09-12

Vardas: Vladislovas
Pavardė: BARTKEVIČIUS
Gimimo data: 1866-00-00
Gimimo vieta: Leonavo k. (Šiluvos arba Eržvilko parapija, Jurbarko r.)

Trumpai:
Kunigas, politinis kalinys ir kankinys


Tėvai: Vincas Bartkevičius (1839–1905) ir Sofija Bartkevičiūtė-Bartkevičienė (1841–1903) – dvarininkai bajorai. Broliai: Antanas Bartkevičius (1875–?), Petras Bartkevičius (1868–1905), Feliksas Bartkevičius, Aleksandras Bartkevičius ir Stanislovas Bartkevičius, sesuo Felicijona Bartkevičiūtė.

1881–1884 m. mokėsi Aleksandrovsko gimnazijoje Karagandoje (Kazachija). 1884–1889 m. studijavo Kauno Žemaičių kunigų seminarijoje.

1889 m. vasario 19 d. Žemaičių vyskupas Mečislovas Paliulionis įšventino V. Bartkevičių kunigu.

1889–1890 m. pusantrų metų V. Bartkevičius tarnavo Kelmės parapijoje vikaru, 1890–1893 m. buvo Girdiškės (Šilalės r.) parapijos vikaras.

1893–1896 m. jis buvo Varsėdžių (Šilalės r.) Šv. Roko bažnyčios kuratas, Kaltinėnų parapijos kunigas filialistas, 1896–1904 m. tarnavo Tūbinių (Šilalės r.) Dievo Apvaizdos bažnyčios kuratas, Šilalės parapijos kunigas filialistas. 1904–1906 m. jis buvo Palonų (Radviliškio r.) Dievo Apvaizdos bažnyčios kuratas, Baisogalos parapijos kunigas filialistas, 1906–1914 m. –  Geležių (Panevėžio r.) Šv. Juozapo bažnyčios kuratas, Palėvenės parapijos kunigas filialistas.

1914–1917 m. V. Bartkevičius buvo Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas. Zarasuose 1914–1917 m. jis ugdė vikarą Kazimierą Mikelinską.

Vokiečių okupacijos metais jis nesitraukė iš Zarasų, 1917 m. buvo areštuotas ir kalintas, paskui paleistas be sveikatos. 1919 m. rugpjūtį per Zarasus į Rytus vejami bolševikai V. Bartkevičių suėmė kaip įkaitą ir išsigabeno, jis buvo laikytas įkalintas, kol 1920 m. grįžo labai nusilpęs.

Kiek atsigavęs, 1921 m. jis buvo paskirtas Troškūnų (Anykščių r.) parapijos vikaru, 1921–1922 m. talkino klebonui Antanui Pauliukui.

1922–1923 m., iki gyvenimo pabaigos, V. Bartkevičius tarnavo Anykščių Šv. Mato parapijoje vikaru, talkino klebonui Juozapui Butėnui.

Mirė 1923 m. birželio 20 d. Anykščiuose. Palaidotas Anykščių senosiose kapinėse. Kapą ženklina skulptūrinis akmeninis paminklas-kryžius, siluetu primenantis apgenėtą medžio kamieną, iškaltas įrašas lenkų kalba: "Ks. Wladislaw / Bortkiewicz / zm. 20.VI.1923 / žyl 57 l.".