Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Birutė VENTERAITIENĖ
2022-01-09

Vardas: Birutė
Pavardė: VENTERAITIENĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Tamošiūnaitė
Gimimo data: 1966-05-26
Gimimo vieta: Salos (Rokiškio r.)

Trumpai:
Bibliotekininkė bibliografė, kraštotyrininkė, visuomenininkė


Tėvai: Kazimieras Tamošiūnas (g. 1939 m.) iš Naujasodės (Rokiškio r.) – agronomas, pedagogas, tautodailininkas, ir Vida Marijona Pilkaitė-Tamošiūnienė (1930–1983) iš Skiemonių – pedagogė. Augo trijų vaikų šeimoje, buvo vyriausia. Brolis Dainius Tamošiūnas (g. 1968 m.) – teisininkas, advokatas, sesuo Vaiva Tamošiūnaitė-Kernagienė (g. 1970 m.) – valstybės tarnautoja.

Giminaičiai: (prosenelės Adelės Vaitiekūnaitės-Budreikienės brolis) Bronius Vaitiekūnas (1902–1986) – mokslininkas leidėjas ir visuomenininkas, (močiutės Stanislavos Budreikaitės-Tamošiūnienės pusbroliai) Tautvydas Kazlauskas (1930–2010) – pedagogas, literatas poetas, ir Jonas Banėnas (g. 1941 m.) – inžinierius geologas, (močiutės Stanislavos Budreikaitės-Tamošiūnienės pusseserės Bronislavos Vaitiekūnaitės-Bagdonienės duktė) Irena Bagdonaitė-Meldaikienė  (g. 1961 m.) – pedagogė fortepijono mokytoja, muzikė pianistė koncertmeisterė.

1984 m. baigė Anykščių Antano Vienuolio vidurinę mokyklą (dabar – Antano Vienuolio progimnazija). 1984–1986 m. studijavo Vilniaus universiteto Matematikos fakultete taikomąją matematiką, bet studijas paliko.

1986–1987 m. B. Tamošiūnaitė dirbo Anykščių rajono statistikos-skaičiavimo stotyje operatore.

Nuo 1987 m. iki šiol ji dirba Anykščių rajono bibliotekų tinklo įstaigose. 1987–1990 m. B. Tamošiūnaitė dirbo Šlavėnų (Anykščių r.) bibliotekoje vyresniąja bibliotekininke, 1990–1991 m. buvo Anykščių viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji bibliotekininkė, 1992–1993 m. – Pašilių (Anykščių r.) bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė.

1987–1993 m. ji neakivaizdžiai studijavo Vilniaus universitete, įgijo bibliotekininkės ir bibliografės išsilavinimą.

1994–2016 m. B. Tamošiūnaitė-Venteraitienė buvo Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji bibliotekininkė, nuo 2016 m. yra šios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė. Nuo 2016 m. ji aprašo respublikinius periodikos leidinius ir sudaro straipsnių, kurie susiję su Anykščių kraštu turiniu bei autoryste, sąrašus.

Nuo 2000 m. iki šiol B. Tamošiūnaitė-Venteraitienė aktyviai dalyvauja visuomeninių religinių organizacijų veikloje, nuo 2001 m. pamokslauja Dievo žodį Anykščių ir Rytų Aukštaitijos evangelinėse bažnyčiose.

2000–2010 m. ji buvo tarptautinės krikščioniškos labdaros organizacijos "Samariečio krepšys" koordinatorė Anykščių krašte. 2005–2016 m. ji buvo krikščionių bendrijos "Tikėjimo žodis" Anykščių bažnyčios "Tikėjimo žodis" vadovė-vyresnioji, po šios religinės bendruomenės pertvarkymo nuo 2016 m. yra Anykščių krikščionių evangelikų bažnyčios vadovė. Nuo 2014 m. B. Venteraitienė yra krikščionių bendrijos "Tikėjimo žodis" Sinodo narė.

2010–2020 m. ji studijavo Evangelinio Biblijos instituto Šiaulių studijų centre teologiją, apsigynė bakalauro diplominį darbą "Reformacijos vertybės Mikalojaus Radvilo Juodojo "Tikėjimo išpažinime" (2020 m.).

Nuo 2014 m. B. Venteraitienė veda Biblijos pamokėles pagyvenusiems žmonėms Troškūnų savarankiško gyvenimo namuose "Senjorų prieglobstis" – labdaros ir paramos fondo "Prieglobstis" padalinyje. 

Nuo 1987 m. ji dalyvauja kraštotyros veikloje, nuo 2016 m. yra Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos narė. Dirbdama Šlavėnų ir Pašilių bibliotekose, ji rinko kraštotyros medžiagą apie tų kaimų įžymius žmones, užrašinėjo prisiminimus apie Šlavėnų Brazauskų dvarą ir jo valdytojus, pildė kraštotyros kartoteką.

Nuo 2011 m. B. Venteraitienė Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos klube "Civitas" rengia susitikimus su įžymiais Lietuvos ir Anykščių krašto žmonėmis. Ji rašo straipsnius apie Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje vykstančius renginius, jie publikuojami bibliotekos svetainėje ir vietinėje spaudoje. Jos teologiniai straipsniai spausdinami laikraštyje "Ganytojas" bei portale www.evangelija.lt.

Ji parengė kraštotyros tiriamąjį darbą "Anykščių rajono centrinės bibliotekos istorija. 1975–1992" (1993 m.), jis saugomas Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriuje. Ji yra viena iš informacinio leidinio "Anykščių kraštotyrininkai : biobibliografinis žodynas. Antroji dalis. Bibliografinė medžiaga (1889–2017)" (2018 m.) sudarytojų.

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos 80-mečio proga ji apdovanota Lietuvos Respublikos  Seimo narių Antano Bauros ir Sergejaus Jovaišos padėka (2017 m.).

B. Venteraitienės veikla pristatoma informacinio leidinio "Anykščių kraštotyrininkų biobibliografinis žodynas" pirmojoje dalyje "Biografijos" (2016 m.).

Laisvalaikiu skaito Bibliją, teologinę literatūrą, psichologinius ir istorinius romanus, ypač mėgsta keliauti.

Ištekėjo 2008 m. gegužės 17 d. Anykščiuose, vyras Gintaras Venteraitis (g. 1962 m.). Nuo 2011 m. su vyru augina globotinę Rimantę (g. 2006 m.).