Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Juozapas PAVILONIS
2023-10-31

Vardas: Juozapas
Pavardė: PAVILONIS
Gimimo data: 1875-00-00
Gimimo vieta: Mikierių k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Verslininkas, visuomenininkas


Tėvai: Mykolas Pavilonis (apie 1844 – ?) ir Viktorija Leikaitė-Pavilonienė (apie 1845 – ?). Broliai: Petras Pavilonis (apie 1873 – apie 1943) – žemdirbys ūkininkas ir Antanas Pavilonis (? – iki 1935) – žemdirbys ūkininkas, sesuo Anelė Pavilonytė-Jančienė (apie 1883 – ?). Sūnėnas (brolio Antano sūnus) Liudvikas Povilonis (1910–1990) – dvasininkas arkivyskupas, teologas, svainis (žmonos brolis) Antanas Žukauskas-Vienuolis (1882–1957) – rašytojas ir muziejininkas, pusseserės sūnus Vytautas Jonas Kisielius (1926–2022) – miškininkas.

Vengdamas karinės tarnybos carinės Rusijos kariuomenėje, Anykščių miesto žydams tarpininkaujant, XIX a. pabaigoje J. Pavilonis per Liepoją (Latvija) ir Londoną (Didžioji Britanija) išvyko į Pietų Afrikos Respubliką. Įsikūręs Keiptaune, ten jis praleido jaunystę, sėkmingai uždarbiaudamas. Per aštuonerius metus jis sukaupė pradinį kapitalą būsimam verslui gimtajame krašte.

Grįžęs į gimtinę, XX a. 1-ajame dešimtmetyje, apie 1908 m., J. Pavilonis įsigijo dviejų aukštų mūrinį namą Anykščiuose, A. Baranausko aikštės šiauriniame pakraštyje, ir jame iki XX a. vidurio plėtojo savo verslą. Šiame name jis atidarė viešbutį "Centralnaja", skyręs jam keturis kambarius antrajame aukšte, kitas patalpas nuomojo privačiam verslui: jo namuose veikė ir Juozo Survilos fotoateljė, ir Juozo Adomėno bei Antano Žukausko vaistinė, ir parduotuvės, amatininkų dirbtuvės. Nepriklausomoje Lietuvoje jis pakeitė viešbučio pavadinimą ir jį pavadino "Lietuva". Jo namų antrojo aukšto balkonas buvo tapęs iškilmingų renginių, vykusių A. Baranausko aikštėje, tribūna.

Pirmojo pasaulinio karo metais vokiečių okupacinė valdžia buvo paskyrusi J. Pavilonį Anykščių miesto burmistru. Jis artimai bendravo su Anykščių parapijos klebonu Jonu Šurna.

1917 m. rugsėjo 18–22 dienomis J. Pavilonis buvo Vilniaus konferencijos dalyvis – Anykščių atstovas, rinko Lietuvos Tarybą.

1944 m. vasarą per Anykščius einant Antrojo pasaulinio karo frontui, J. Pavilonio namai buvo sugriauti, savininkas, vengdamas sovietinių represijų, jų nesiėmė atstatyti. Senatvėje jis glaudėsi svainio A. Žukausko-Vienuolio namuose.

Susituokė 1910 m. vasario 14 d. Anykščių bažnyčioje, žmona Konstancija Žukauskaitė-Pavilonienė (1885–1970) – namų šeimininkė, rašytojo Antano Žukausko-Vienuolio sesuo. Vaikai: Juozas Pavilonis (1911–1999) – žemėtvarkininkas matininkas, Antanas Pavilonis (1914–1914) – mirė kūdikystėje ir Bronislava Pavilonytė-Kazokaitienė (1915–2012) – pedagogė piešimo mokytoja, muziejininkė.

Mirė 1961 m. sausio 31 d. Anykščiuose. Palaidotas Anykščių senosiose kapinėse giminės kape. Kapą ženklina tamsiai pilkas akmeninis paminklas-stela su įrašais: "Paviloniai / Juozapas 1875–1961 / Konstancija (Žukauskaitė) / 1885–1970 / Kazokaičiai / Feliksas 1906–1998 / Bronislava (Pavilonytė) / 1915–2012".