Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Liudvikas BIRIUKAS
2019-05-28

Vardas: Liudvikas
Pavardė: BIRIUKAS
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Bižiukas
Gimimo data: 1898-10-22
Gimimo vieta: Mikalinos k. (Druskininkų sav.)

Trumpai:
Kariškis, laisvės gynėjas, Lietuvos kariuomenės savanoris


Tėvas Tamošius Biriukas.

1918 m. gruodžio 23 d. L. Biriukas įstojo savanoriu į kuriamą Lietuvos kariuomenę, tarnavo 1-ojo pėstininkų pulko 2-ojoje kuopoje, buvo paskirtas viršila. 1919 m. pavasarį jis dalyvavo kovose su bolševikais Aukštaitijoje.

Žuvo 1919 m. gegužės 23 d. Šiaulių kaime (Anykščių r.) – buvo nukautas mūšyje su bolševikais. Palaidotas Šiaulių kaimo (dabar – Rubikių gyvenvietės) kapinėse bendrame kape su kitą dieną žuvusiu eiliniu Pranu Grušausku. Kapą ženklina betoninis kryžius su niša postamente ir joje įtaisyta Švč. Mergelės Marijos Dievo Motinos statulėle. Prie postamento pritvirtinta balto marmuro lenta su iškaltu įrašu: "A+A / Čia ilsisi žuvę kovoje už / Tėvynę 1919.V.23 I pėst. / D. L. K. Gedimino pulko / viršila / Liudas Biriukas / eilinis / Pranas Grušauskas".

L. Biriukas buvo pripažintas Lietuvos kariuomenės kūrėju-savanoriu ir apdovanotas Savanorio medaliu (po mirties, 1937  m.). Savanoriui skirtas apdovanojimas Nr. 9963 buvo išduotas jo artimiesiems 1937 m. kovo 3 d.

L. Biriuko žūties vietoje Rubikių ežero šiauriniame krante, tarp ežero ir siaurojo geležinkelio, 1938 m. buvo pastatytas Nepriklausomybės kovų paminklas (projekto autorius Benjaminas Jakševičius). Paminklo priekinėje plokštumoje buvo kario galvos su šalmu profilinis bareljefas ir įrašas: "Čia – 1919. V. 23 – kovoj su bolševikais žuvo I DLK Gedimino pulko virš. Liudas Biriukas".

Sovietiniais metais paminklas buvo sudaužytas ir užkastas, bet 1988 m. jo liekanos rastos ir paminklas restauruotas, jį pašventino Anykščių klebonas Albertas Talačka. Prie šio paminklo vyksta patriotiniai renginiai.