Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Gintaras RAŽANSKAS
2022-07-14

Vardas: Gintaras
Pavardė: RAŽANSKAS
Gimimo data: 1964-07-31
Gimimo vieta: Leliūnų k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Pedagogas istorijos mokytojas, kraštotyrininkas


Tėvai: Jonas Ražanskas (1924–2015) iš Mičionių ir Janina Baronaitė-Ražanskienė (g. 1929 m.) iš Medinų – žemdirbiai. Augo dviejų vaikų šeimoje, brolis Rimantas Ražanskas (1953–2008) – teisininkas prokuroras, vadovas.

1971–1974 m. mokėsi Mickūnų (Anykščių r.) pradinėje mokykloje, 1974–1982 m. baigė Svėdasų (Anykščių r.) vidurinę mokyklą (dabar – Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija). 1982–1989 m. su pertrauka studijavo Vilniaus pedagoginio instituto Istorijos-pedagogikos fakultete, įgijo istorijos mokytojo išsilavinimą. 1983–1985 m. jis atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje.

Nuo 1989 m. iki šiol G. Ražanskas gyvena ir dirba Anykščiuose.

1989–1996 m. jis buvo Anykščių Jono Biliūno vidurinės mokyklos istorijos ir visuomenės mokslų mokytojas. Po įstaigos pertvarkymo nuo 1996 m. iki šiol jis yra Anykščių Jono Biliūno gimnazijos istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas. Šioje mokykloje jis išleido keturias savo auklėtinių abiturientų laidas (1994, 1999, 2009 ir 2014 m.). Jis yra šios gimnazijos tarybos narys, renginių vedėjas.

G. Ražanskas nuo 2012 m. yra Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos valdybos narys. Jis užrašinėja žmonių prisiminimus, kaupia archyvinę medžiagą apie gimtąjį kraštą. Gimnazijos istorijos muziejuje jis susistemino archyvus ir parengė naują ekspoziciją (2020 m.).

G. Ražansko parengtos ir išleistos knygos:

1998 m. – "Anykščių Jono Biliūno gimnazija" (kraštotyros apžvalga).

2003 m. – "Mickūnai" (kaimo kraštotyros apžvalga).

2014 m. – "Leliūnai" (kaimo kraštotyros apžvalga).

2020 m. – "Anykščių Jono Biliūno gimnazija : 1920–2020" (kraštotyros monografijos sudarytojas).

2022 m. – "Mičionys" (kaimo kraštotyros apžvalga).

G. Ražanskas buvo Anykščių rajono tautinių šokių ansamblio klubo "Gojus" vadovu.

1997 m. jis dalyvavo Anykščių rajono savivaldybės 1997–2000 m. kadencijos tarybos rinkimuose kaip Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) sąrašo atstovas, bet nebuvo išrinktas.

G. Ražanskas apdovanotas Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos padėka (2014 m.), jam skirta Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija (2021 m.).

G. Ražansko gyvenimas ir veikla pristatoma informacinio leidinio "Anykščių kraštotyrininkai. Biobibliografinis žodynas" pirmojoje dalyje "Biografijos" (2016 m.) ir antrojoje dalyje "Bibliografinė medžiaga" (2018 m.).

Vedęs, žmona Asta Vaiciekiūtytė-Ražanskienė (g. 1966 m.) – pedagogė istorijos mokytoja, muziejininkė. Vaikai: Petras Ražanskas (g. 1989 m.) ir Jonas Ražanskas (g. 2000 m.).