Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Zenonas VALUNTA
2021-10-11

Vardas: Zenonas
Pavardė: VALUNTA
Gimimo data: 1907-11-27
Gimimo vieta: Butėnų k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Miškininkas, tautodailininkas medžio drožėjas


Seneliai: Dominykas ir Viktorija Zobarskaitė Valuntai, Steponas ir Anastazija Grižaitė Mudrauskai. Tėvai: Feliksas Valunta (apie 1874 – ?) iš Butėnų ir Juozapota Mudrauskaitė-Valuntienė (apie 1881 – ?) iš Svėdasų – valstiečiai žemdirbiai. Broliai Juozas Valunta, Albinas Valunta, Balys Valunta, sesuo Ona Valuntaitė.

1907 m. lapkričio 28 d. Svėdasų bažnyčioje jį pakrikštijo vikaras Kazimieras Matulis, krikštatėviai buvo valstiečiai Feliksas Prūsas ir Marijona Mudrauskaitė.

Vaikystėje piemenavo kartu su būsimuoju rašytoju Juozu Baltušiu, tapo jo apysakos "Parduotos vasaros" herojaus Aloyzo prototipu. Vėliau tarnavo kaip pusbernis ir bernas, dirbo fizinius darbus.

Z. Valunta nuo 1928 m. rudens iki 1930 m. pavasario tarnavo Lietuvos kariuomenės kavalerijoje, Lietuvos Kunigaikštienės Birutės 2-ajame ulonų pulke, kuris buvo dislokuotas Alytuje.

Vėliau jis gyveno Butėnuose (Anykščių r.) ir iki senatvės dirbo eiguliu.

Z. Valunta nuo vaikystės mėgo drožinėti. 1927 m. jo drožinėta kriaušės medžio lazda buvo eksponuojama pavasarininkų parodoje Vyžuonose (Utenos r.) ir ten laimėjo pirmojo laipsnio diplomą.

Skaptuoti ir tašyti medį jis pradėjo tik senatvėje. Per 11 metų sukūrė daugiau kaip 200 medžio skulptūrų, dažniausiai panaudodamas neįprastas gamtines medžio formas. Z. Valunta vaizdavo antgamtines būtybes, pasakų herojus, gyvūnus ir paukščius, retai – žmonių figūras.

Savo sodyboje jis buvo įrengęs medžio drožinių ekspoziciją, priimdavo svečius, jiems rodydavo ir pasakodavo apie savo kūrinius.

Vedė 1941 m. birželį, žmona Bronė Lungevičiūtė-Valuntienė (1919–2009). Dukros Birutė Valuntaitė-Balčiūnienė, Ligija Valuntaitė-Vileniškienė – pedagogė ir Virginija Valuntaitė-Jankauskienė.

Mirė 1997 m. sausio 10 d. Butėnuose (Anykščių r.). Palaidotas Butėnų (Anykščių r.) kapinėse. Kapą ženklina juodo granito paminklas su iškaltu įrašu.

Po jo mirties medžio drožinių rinkinys sodyboje liko nykti.

Kraštotyrininkas Raimondas Guobis parengė ir išleido biografinį albumą "Kelminio pasaka : Zenono Valuntos skulptūrų karalystė" (2021 m.).