Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Romualdas PALIOKAS
2021-12-09

Vardas: Romualdas
Pavardė: PALIOKAS
Gimimo data: 1929-09-26
Gimimo vieta: Dobilynės viensėdis (Anykščių r.)

Trumpai:
Pedagogas matematikos mokytojas, psichologas


Tėvai: Jonas Paliokas – laisvės gynėjas, Lietuvos kariuomenės savanoris, žemdirbys ūkininkas, ir Ona Mazūraitė-Paliokienė – žemdirbė ūkininkė. Šeimoje augo 6 vaikai, trys iš jų tapo mokytojais. Brolis Vytautas Paliokas (1931–2001) – pedagogas, laisvės gynėjas, sesuo Genovaitė Paliokaitė-Vaičiuvienė (1939–2016) – pedagogė.

1949 m. baigė Utenos gimnaziją.

1949–1952 m. R. Paliokas dirbo mokytoju Bijutiškio ir Suginčių (Molėtų r.) septynmetėse mokyklose, Kukučių (Ignalinos r.) septynmetėje mokykloje, iš kurios apie 1952 m. buvo pašalintas dėl socialinės kilmės.

1952–1953 m. jis dirbo Rubikių (Anykščių r.) plytinėje normuotoju.

1953–1966 m. jis gyveno ir dirbo Burbiškyje (Anykščių r.). 1953–1954 m. R. Paliokas buvo Burbiškio valstiečių jaunimo septynmetės mokyklos mokytojas, 1954–1958 m. – Burbiškio septynmetės mokyklos mokytojas, 1958–1961 m. – Burbiškio vidurinės mokyklos geografijos ir matematikos mokytojas, 1961–1966 m. – Burbiškio aštuonmetės  mokyklos matematikos mokytojas. Dirbdamas jis neakivaizdžiai studijavo, Vilniaus pedagoginiame institute įgijo matematikos mokytojo išsilavinimą.

1962 m. R. Paliokas buvo paskirtas Viešintų (Anykščių r.) vidurinės mokyklos mokymo dalies vedėju, bet į Viešintas nepersikėlė.

1966–1977 m., iki gyvenimo pabaigos, R. Paliokas gyveno ir dirbo Panevėžyje, buvo Panevėžio 5-osios vidurinės mokyklos matematikos mokytojas.

Dirbdamas jis neakivaizdžiai tęsė studijas SSRS Pedagogikos mokslų akademijos Bendrosios ir pedagoginės psichologijos mokslinio tyrimo instituto Maskvoje (Rusija) aspirantūroje, kurią baigė 1976 m., parengęs psichologijos mokslų kandidato disertaciją tema "Matematinių sugebėjimų vystymas individualizuojant matematikos mokymą (IX–XI klasėse)", vadovas – prof. habil. dr. V. Kruteckis. Dėl sveikatos nebegalėjusiam dalyvauti disertacijos gynime 1976 m. gruodžio 8 d. R. Paliokui mokslinis laipsnis liko nesuteiktas.

Jis parengė ir paskelbė daug mokslinių straipsnių SSRS ir Lietuvos pedagoginių skaitymų, Baltijos respublikų psichologų konferencijų pranešimų rinkiniuose. Jis dalyvaudavo Lietuvos matematikų draugijos konferencijose, skaitė paskaitas Respublikinio mokytojų tobulinimosi instituto kursuose.

R. Palioko parengti mokiniai sėkmingai dalyvavo Lietuvos matematikos olimpiadose, mokėsi Jaunųjų matematikų neakivaizdinėje mokykloje. Jis dirbo aukštųjų mokyklų stojamųjų egzaminų komisijose.

Vedė 1952 m., žmona Aldona Dundulytė-Paliokienė (1929–1982) – pedagogė. Vaikai: Eugenijus Paliokas (1954–2021) – mokslininkas matematikas, pedagogas, Kęstutis Paliokas (1959–2013) – statybininkas ir Neringa Paliokaitė-Počiuipienė (g. 1961 m.) – architektė.

Mirė 1977 m. vasario 27 d. Panevėžyje. Palaidotas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse (20 kvartalas, 4 eilė, 10 kapas). Kapą ženklina originalus akmeninis skulptūrinis paminklas ir kapavietę dengianti juodo akmens plokštė su iškaltu įrašu: "Aldona Paliokienė / 1929–1982 / Romualdas Paliokas / 1929–1977".