DIRVONAI
  Gretimos vietovės:
ANTAKALNIAI | BIMBAI | DIRVONAI II | EGLIAI | KIRKILIŠKIAI | PADVARNINKAI (Kurklių) | PAPILĖNAI | PAVIRINČIAI |

2021-08-15   |   Spausdinti

Kaimas Anykščių seniūnijoje už 9 kilometrų į pietvakarius nuo Anykščių. Ribojasi su Eglių, Bimbų, Kirkiliškių, Padvarninkų, Antakalnių, Dirvonų II ir Pavirinčių kaimais, Papilėnų viensėdžiu.

Negyvenamas kaimas (2001 ir 2011 m.). Priklauso Šlavėnų seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Dirvonų kaimas 1986 m. spalio 20 d. Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsaku buvo išregistruotas iš gyvenamųjų vietovių registro.

Kaimas dar buvo vadinamas Paųžuola, nes prie pat kaimo buvo didelis ąžuolas su išpuvusiu vidumi. Kartais kaimą vadino Miškiniais, nes pasakojama, jog vienas žmogus pavėlavęs į darbą, tai įpykęs ponas išbarė ir pavadino miškiniu – atseit, laukinis, tarp miškų gyvenąs.

1923 m. kaime buvo 6 sodybos – 19 gyventojų. 1923 m. taip pat minimas Dirvonų vienkiemis – 1 sodyba, 5 gyventojai. 1934 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 17,2 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Dirvonų niekas nebuvo ištremtas į Sibirą.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į Puškino kolūkį, vėliau priklausė "Aušros", "Nevėžio" kolūkiams, kol 1991 m. ūkis iširo.

Priklausė Kurklių parapijai. Kapinių nebuvo.

Dirvonuose 1925 m. gimė tautodailininkas medžio drožėjas Povilas Papšys, 1927 m. – literatė poetė Domicelė Juodžiūnaitė.