GELEŽINĖLĖ
  Gretimos vietovės:
BIRŽINĖ, Beržynė, Biržinka | GELEŽINĖ | JONYDŽIAI (Skiemonių) | MIŠKINIŠKIAI I | PŪSTALAUKIAI |

2013-12-04   |   Spausdinti

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 4 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Skiemonių. Ribojasi su Geležinės, Miškiniškių I, Pūstalaukių, Beržynės ir Jonydžių kaimais. Įsikūręs į šiaurę nuo magistralinio kelio Kaunas–Zarasai. Rytiniu kaimo pakraščiu teka upelė Lukna – Nevėžos ežero intakas.

Yra 3 sodybos – 3 gyventojai (2001 m.), 4 gyventojai (2011 m.). Priklauso Pūstalaukių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. kaime buvo 8 sodybos – 28 gyventojai.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Geležinėlės niekas nebuvo ištremtas į Sibirą.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Ąžuolas", vėliau priklausė "Kolektyvinio darbo", Skiemonių kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklauso Skiemonių parapijai. Kapinių nebuvo.