PŪSTALAUKIAI
  Gretimos vietovės:
BIRŽINĖ, Beržynė, Biržinka | GELEŽINĖLĖ | MELĖNAI | MIŠKINIŠKIAI I | SKIEMONYS (Skiemonių) | VILDIŠKIAI |

2013-12-04   |   Spausdinti

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 4 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Skiemonių. Ribojasi su Skiemonių, Beržynės, Melėnų, Vildiškių, Miškiniškių I ir Geležinėlės kaimais. Įsikūręs į pietryčius nuo magistralinio kelio Kaunas–Zarasai. Rytiniu kaimo pakraščiu teka upelis Lukna – Nevėžos ežero intakas.

Yra 29 sodybos – 62 gyventojai (2001 m.), 55 gyventojai (2011 m.). Kaimas yra Pūstalaukių seniūnaitijos centras (nuo 2009 m). Pūstalaukiuose nuo 2013 m. yra Pūstalaukių, Liepų ir Aukštaičių plento gatvės.

Kaimas anksčiau buvo vadinamas Pustapole, vėliau pavadinimas sulietuvintas.

1923 m. kaime buvo 15 sodybų – 71 gyventojas. 1939 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet 143,13 ha žemės padalinta 19 savininkų.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Raudonoji žvaigždė". 1954 m. vasario 23 d. stambinant ūkius, jis buvo prijungtas prie gretimo Stalino kolūkio (centras – Skiemonys) ir 1954–1958 m. jam priklausė, kol tas pats kolūkis 1958 m. vėl buvo atskirtas. 1958–1980 m. kaimas priklausė "Ąžuolo" kolūkiui, o dar kartą stambinant ūkius 1980–1992 m. – Skiemonių kolūkiui, kol šis iširo. Sujungus Pūstalaukių ir Vildiškių kaimus, kūrėsi Pūstalaukių kolūkinė gyvenvietė. 1958–1980 m. Pūstalaukiai buvo "Ąžuolo" kolūkio centrinė gyvenvietė.

Priklauso Skiemonių parapijai. Kapinių nebuvo.

Pūstalaukių kaimo gyventoja siuvėja Bronė Jogelienė (g. 1908 m.) 2008 m. rudenį paminėjo 100 metų jubiliejų.