IVONYS
  Gretimos vietovės:
KATLĖRIŠKIAI | KIRDEIKIAI | STALĖRIŠKIS | SURDEGIS (Debeikių) | SURVILIŠKIS (Debeikių) | ŠUKIAVIETĖ | TRUMBATIŠKIS |

2017-10-15   |   Spausdinti

Kaimas Debeikių seniūnijoje už 8 kilometrų į pietryčius nuo Debeikių. Ribojasi su Surviliškio, Stalėriškio, Šukavietės, Kirdeikių, Trumbatiškio ir Katlėriškių kaimais, Surdegio viensėdžiu. Rytiniu pakraščiu kaimas glaudžiasi prie Lipšio ežero.

Yra 1 sodyba – 4 gyventojai (2001 m.), 3 gyventojai (2011 m.). Priklauso Aušros seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Ivonys (Iwanele) minimi Ukmergės apskrities seniūnijų 1765 m. inventoriuose. Priklausė Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui.

1923 m. kaime buvo 5 sodybos – 29 gyventojų. 1936 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 121,03 ha žemės.

1930 m. gegužės 1 d. Ivonių kaime buvo atidaryta pradžios mokykla. 1930–1931 m. ji veikė išnuomotose patalpose, su I–IV skyriais dirbo vedėja Marija Januškevičiūtė ir mokytoja Ona Stankevičiūtė-Augustinienė. Vėliau iki 1940 m. Ivonių pradinė dviejų atskirų komplektų mokykla dirbo Ivonių ir Puodžių kaimuose. Ivonių komplektas veikė jau nuosavose patalpose, mokytoja dirbo Jadvyga Markevičiūtė-Pavilonienė, kuri mokė 37 vaikus. Ivonių pradinės mokyklos Puodžių komplektas veikė iki 1948 m., kol buvo pertvarkytas į savarankišką mokyklą.

Po Antrojo pasaulinio karo Ivonių pradinės mokyklos vedėjais dirbo: iki 1949 m. – Veronika Kėzytė, 1949–1950 m. – Vytautas Lapkus, 1950–1953 m. – Marija Zenkevičiūtė-Ustinavičienė, 1953–1955 m. – Julija Radžiūnaitė, 1955–1960 m. – Vitalija Palubinskaitė-Kuktienė-Jasiūnienė, 1960–1967 m. – Bronė Vitkūnaitė-Ramanauskienė, 1967–1970 m. – vėl V. Palubinskaitė-Kuktienė-Jasiūnienė. 1970 m. vasarą, nelikus vaikų, Ivonių pradinė mokykla buvo uždaryta.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Ivonių buvo ištremti į Sibirą 5 asmenys.

Nuo 1944 m. iki 1954 m. gegužės 25 d. veikė Anykščių apskrities Debeikių valsčiaus (vėliau – Anykščių rajono) Ivonių apylinkės Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas. Jį likvidavus, Ivonių apylinkė buvo prijungta prie Trumbatiškio apylinkės. Nuo 1954 m. gegužės 25 d. iki 1963 m. sausio 12 d. Trumbatiškio apylinkės Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas buvo įsikūręs Ivonių kaime.

1949 m. balandį kaimas buvo įjungtas į "Žalgirio" kolūkį, vėliau priklausė "Kelias į komunizmą", "Ateities", Debeikių kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklauso Debeikių parapijai. Senosios kaimo kapinės neveikiančios, laidojimo ženklų nelikę.

Ivonyse pastatytas kryžius 1944–1952 m. žuvusiems Vytauto apygardos partizanams (autorius – Bronius Tvarkūnas, 2007 m.).