SURDEGIS (Debeikių)
  Gretimos vietovės:
IVONYS | KILĖVA | KILĖVIŠKIAI | KUZMIŠKIAI | STALĖRIŠKIS | TRUMBATIŠKIS |

2020-10-05   |   Spausdinti

Viensėdis Debeikių seniūnijoje už 10,5 kilometro į pietryčius nuo Debeikių. Įsikūręs į vakarus Aknystos upelio – Šventosios kairiojo intako. Ribojasi su Kuzmiškių, Stalėriškio, Ivonių, Trumbatiškio, Kilėvos ir Kilėviškių kaimais.

Negyvenamas viensėdis (2001 ir 2011 m.).

1923 m. Surdegio kaime buvo 3 sodybos – 29 gyventojai, kaime gyveno Gutauskų, Tamošiūnų ir Zabulionių šeimos. 1936 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 103,81 ha žemės.

1927–1928 m., vienerius mokslo metus, veikė Surdegio pradžios mokykla, kuri įsikūrė iš Vinco Gutausko išnuomotose patalpose. Su I–II skyriais, kuriuose mokėsi 56 vaikai, dirbo mokytoja Marija Januškevičiūtė.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Žalgiris", vėliau iki 1954 m. priklausė "Socializmo pilies", 1954–1978 m. – "Kelias į komunizmą", 1978–1992 m. – "Ateities", Debeikių kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklausė Debeikių parapijai. Kapinių nebuvo.

Surdegyje 1866 m. gimė kunigas ir švietėjas Vincentas Tamošiūnas.

Surdegio kaimas ir jo gyventojai pristatomi  Aldonos Karkauskienės sudarytame genealoginės kraštotyros rinkinyje  "Gimtinė : mirę kaimai ir žmonių likimai : Apanskų giminės istorija" (2014 m.).