JUODŽGALYS
  Gretimos vietovės:
ČIUNKIAI | GRIEŽIONYS | GRIGIŠKIS (GRIGIŠKIAI) | GRUMBINAI | LAITELIAI | PELYŠĖLĖS II | PIENAGALYS |

2013-12-24   |   Spausdinti

Kaimas Viešintų seniūnijoje už 5 kilometrų į pietus nuo Viešintų. Ribojasi su Grigiškio, Čiunkių, Pelyšėlių II, Griežionių ir Pienagalio kaimais, Grumbinų viensėdžiu. Per kaimą teka Pelyšėlės ir Braizgės upeliai.

Yra 3 sodybos – 2 gyventojai (2001 m.), 6 gyventojai (2011 m.). Priklauso Viešintėlių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Juodžgalys (Tartilai) minimas Ukmergės pavieto seniūnijų inventoriuose 1765 ir 1773 metais. Kaimas tuo metu priklausė Anykščių seniūnijos Laičių vaitijai, kurios vaitu buvo kaimyniniame Čiunkių kaime gyvenęs Tomas Rudika. 1765 m. činšiniame kaime buvo 4 sodybos, mokėjusios atitinkamus metinius mokesčius auksiniais: Jurgio Bodzievičiaus (50 auksinių), Mato Žalio (30), Jurgio Barausko (10) ir Jurgio Žalio (7). Čia taip pat priimtinį valaką turėjo Kazimieras Motiejūnas iš Čiunkių kaimo, už kurį mokėjo 16 auksinių, ir Baltramiejus (Strolia?) iš Čiunkių, už tokį patį valaką mokėjęs 12 auksinių. 1773 m. inventoriuje nurodytos likusios 3 sodybos: Kazimiero Rudikos (50 auksinių), Stanislovo Bernatavičiaus ar Bernatonio, turinčio 3 sūnus: Matą, Kazimierą ir Pranciškų bei brolį Petrą (80 auksinių), bei Mato Motiejūno, turinčio 3 sūnus: Jurgį, Kazimierą ir Juozapą (nenurodytas mokestis). Kazimieras Motiejūnas už priimtinį valaką mokėjo 10 auksinių, o Strolia – 7.

1869 m. kaimas su 15 gyventojų priklausė Andrioniškio valsčiaus kaimo bendruomenei "Vasiljevskoje".

1923 m. kaime buvo 14 sodybų – 79 gyventojai. 1935 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 237,25 ha žemės.

1922 m. išnuomotose patalpose pradėjo veikti Juodžgalio pradinė mokykla. Patalpas mokyklai nuomojo Jonas Motiejūnas, veikė I–III skyriai, su kuriais dirbo mokytoja Ona Žalytė. Ją 1926 m. sausio 15 d. pakeitė mokytojas Kazimieras Jurgevičius. 1927–1928 m. su I–III skyriuose besimokančiais 17 vaikų dirbo mokytoja Adelė Gaiganauskaitė, kurią kitais metais pakeitė Eduardas Žilys. 1930 m. Juodžgalio pradinė mokykla buvo perkelta į Akmenos kaimą.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Gedimino pilis", vėliau priklausė "Draugystės", "Draugystės keliu", "Gimtosios žemės", Viešintų kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklauso Viešintų parapijai. Kapinių nebuvo.

Juodžgalyje 1960 m. gimė gydytoja Dalia Kazlauskienė.