KATLĖRIAI (Skiemonių)
  Gretimos vietovės:
KURKLELIAI (Skiemonių) | NAGURKIŠKIAI | PALIONYS | SINTAUTAI |

2023-10-14   |   Spausdinti

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 9 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Skiemonių. Ribojasi su Nagurkiškių, Sintautų, Palionių, Kurklelių kaimais. Įsikūręs šalia krašto kelio Anykščiai–Molėtai.

Yra 49 sodybos – 154 gyventojai (2001 m.), 117 gyventojų (2011 m.). Yra Katlėrių seniūnaitijos centras (nuo 2009 m.). Nuo 2011 m. Katlėriuose yra Ateities, Nagurkiškių, Pušyno, Smėlio ir Taikos gatvės.

Manoma, jog kaimo pavadinimas kilo nuo pavardės. Anksčiau kaimas buvo vadinamas Kotliarcais – Katlėrėliais.

Katlėriai (Kotlarce) minimi Ukmergės apskrities seniūnijų 1765 m. inventoriuose. Priklausė Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui. 1923 m. kaime buvo 5 sodybos – 27 gyventojai. 1932 m. kuriantis Burbiškio parapijai, minimas ir Katlėrių kaimas, turintis 8 kiemus. Kaimas nebuvo išskirstytas į vienkiemius. Apie 1940 m. kaime buvo 7 sodybos, turėjo apie 74 ha žemės. Trys savininkai turėjo Sriubų pavardes.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Katlėrių buvo ištremti į Sibirą 2 asmenys.

XX a. pabaigoje ir XXI a. pradžioje Katlėriuose veikė pradinė mokykla. 1994 m. rugpjūtį jos vedėja trumpai dirbo mokytoja Daiva Bukytė-Pečiukėnienė, nuo 1995 m. – Alma Veronika Ivaškevičienė. 2004 m. mokykla pertvarkyta į Anykščių A. Baranausko vidurinės mokyklos pradinio ugdymo skyrių. 2009 m., kai nebeliko vaikų, ir jis buvo uždarytas, pastatas naudojamas vietos bendruomenės poreikiams.

1949 m. vasario 9 d. kaimas buvo įjungtas į "Liepagirio" kolūkį, vėliau priklausė Černiachovskio kolūkiui, nuo 1950 m. sausio 20 d. iki 1990 m. kovo 22 d. buvo Černiachovskio kolūkio centrinė gyvenvietė. Pakeitus ūkio pavadinimą, 1990–1992 m. kaimas priklausė Katlėrių kolūkiui, kol šis iširo.

Buvo Anykščių parapijos kaimas, nuo 1933 m. priklauso Burbiškio parapijai. Senosios kaimo kapinės neveikiančios, likę antkapiniai paminklai. Prie senųjų kaimo kapinių pastatytas stogastulpis – Storių kaime Aniceto Češūno sodyboje stovėjusio stogastulpio kopija (idėjos autorius ir mecenatas – Remigijus Bimba, autoriai – Vytautas Taurelė ir Saulius Kronis, 2023 m.).

Katlėriuose veikė mėsos perdirbimo cechas. Šiuo metu stambiausi Katlėrių ūkiai – Dalios Leščinskienės pieno ūkis, Kęstučio Šukio pieno ūkis, Alvydo Inčirausko mišrus ūkis.

Nuo 2008 m. veikia asociacija Anykščių rajono Skiemonių seniūnijos Katlėrių bendruomenė (pirmininkė Raimonda Baurienė), turinti Bendruomenės namus, kaime rengiami kraštiečių sambūriai. Katlėrių bendruomenės iniciatyva sukurtas Katlėrių kaimo himnas (žodžiai Žilvino Prano Smalsko).