NAGURKIŠKIAI
  Gretimos vietovės:
ANTEŽERIS | KATLĖRIAI (Skiemonių) | KAVOLIŠKIS | PALIONYS | SINTAUTAI | VAIŠVILIŠKIAI (Skiemonių) |

2021-10-03   |   Spausdinti

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 9 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Skiemonių. Ribojasi su Katlėrių, Vaišviliškių, Antežerio, Palionių, Kavoliškio ir Sintautų kaimais. Pietiniu pakraščiu glaudžiasi prie Nevėžos ežero.

Yra 20 sodybų – 40 gyventojų (2001 m.), 36 gyventojai (2011 m.). Priklauso Katlėrių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. kaime buvo 20 sodybų – 95 gyventojai. 1932 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 233,0 ha žemės. 1932 m., kuriantis Burbiškio parapijai, minimas ir Nagurkiškių kaimas, turintis 17 kiemų, iš kurių 7 gyveno Katinai.

1949 m. balandžio 3 d. kaimas buvo įjungtas į "Švyturio" kolūkį, vėliau priklausė "Laisvės spindulio", Černiachovskio vardo, Katlėrių kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Nagurkiškiuose veikia kaimo turizmo sodyba "Kluonas".

Priklauso Burbiškio parapijai. Senosios kaimo kapinės, vadinamos Milžinų kapais, Kapų kalnu, neveikiančios, laidojimo ženklų nelikę.

Nagurkiškiuose 1908 m. gimė verslininkas ir mecenatas Jonas Vitkūnas, 1909 m. – literatas poetas Vincas Strolis, 1931 m. – pedagogas ir leidėjas Juozas Vytautas Strolia.