ŽILVIČIAI, Liaužadiškis
  Gretimos vietovės:
BIRŽINĖ, Beržynė, Biržinka | GINTVILIŠKIS | JONYDŽIAI (Anykščių) | JONYDŽIAI (Skiemonių) | SIRVYDIŠKIS | SPIEČIŪNAI | STARKAKAMPIS | ŽIOGAI I |

2023-07-24   |   Spausdinti

Kaimas Anykščių seniūnijoje už 16 kilometrų į pietryčius nuo Anykščių. Ribojasi su Jonydžių, Spiečiūnų, Žiogų ir Beržynės kaimais, Sirvydiškio, Gintviliškio ir Starkakampio viensėdžiais. Kaimo pietiniu pakraščiu eina magistralinis kelias Kaunas–Zarasai.

Yra 4 sodybos – 6 gyventojai (2001 m.), 5 gyventojai (2011 m.). Priklauso Burbiškio seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Abipus magistralinio kelio buvęs ir Skiemonių apylinkei priklausęs Liaužadiškių vienkiemis 1970 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsaku buvo išregistruotas iš gyvenamųjų vietovių registro, jo teritorija padalinta Jonydžių (šiaurinė dalis) ir Jurgiškio (pietinė dalis) kaimams. Minint Vietovardžių metus, 2019 m. Liaužadiškio viensėdžio vardas ir istorinės ribos atkurtos Lietuvos Respublikos vietovių registro sistemoje REGIA.

1791–1799 m. metrikų knygose minimas Liaužadiškio dvaras ir jo bajorai Urbanavičiai, Petkevičiai, Žalkauskai, Andreliūnai. Šiame dvare baudžiavą ėjo ir skiemoniečiai.

Nuo XIX a. vidurio Liaužadiškyje, prie senojo Sankt Peterburgo–Varšuvos trakto, veikė pašto stotis, įsikūrusi 1830–1835 m. pastatytuose dviejuose mūriniuose vieno aukšto pastatuose su užvažiuojamuoju kiemu ir giliu šuliniu jo centre. Pašto viršininkas ir vežėjas buvo rusai, laikė 4 ir daugiau arklių. Pašto korespondenciją veždavo į Staškūniškio paštą už 15 kilometrų bei aptarnaudavo ir Alantos valsčių. Pirmojo pasaulinio karo metais Liaužadiškio paštas nustojo veikęs, 1915–1919 m. pastatuose šeimininkavo vokiečiai, o jiems pasitraukus ištuštėjusius pastatus 1919–1920 m. tuoj išgriovė vietiniai žmonės, medžiagas sunaudoję naujoms sodyboms statyti, iš pastatų komplekso neliko nė žymės. 2008 m. rekonstruojant ir tiesinant Kauno–Zarasų magistralinį kelią, nauja jo sankasa buvo įrengta senosios pašto stoties vietoje. 

1923 m. dvare buvo 4 sodybos – 30 gyventojų. Tais pačiais metais buvo vykdoma dvaro ir Veseluvkos palivarko žemių parceliacija, dvaro bei palivarko savininkui Vladui Maleckui iš 192,62 ha paliko 80 ha žemės. Tuomet išdalijus dvaro žemę, pastatai atiteko naujakuriams, kurie juos išardė ir panaudojo sodybų statybai. 1935 m. Liaužadiškių dvarą nupirko Viktoras Rapkauskas, kuris valdė 81,15 ha žemės.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Švyturys", vėliau priklausė Stalino vardo, Skiemonių kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo. Melioracijos laikotarpiu vienkiemiai buvo sunaikinti, kaimo teritorijoje liko dirbami laukai, kuriuose XXI a. pradžioje vėl atsikuria sodybos.

Priklausė Skiemonių parapijai. Senosios kaimo kapinės neveikiančios, laidojimo ženklų nelikę.

Dvaro teritorijoje, 0,2 km į vakarus nuo kelio į Juškonis ir 1 km į šiaurę nuo magistralinio kelio Kaunas–Zarasai, yra Milžinkapis.