GINTVILIŠKIS
  Gretimos vietovės:
KLEVĖNAI | SIRVYDIŠKIS | STARKAKAMPIS | ŽILVIČIAI, Liaužadiškis |

2018-04-03   |   Spausdinti

Viensėdis Anykščių seniūnijoje už 16 kilometrų į pietryčius nuo Anykščių. Ribojasi su Starkakampio ir Sirvydiškio viensėdžiais, Klevėnų ir Žilvičių kaimais.

Yra 1 sodyba – 4 gyventojai (2001 m.), 1 gyventojas (2011 m.), dabar likęs negyvenamas. Priklauso Burbiškio seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1791–1799 m. metrikų knygose minimas Gintviliškio dvaras. 1923 m. Gintviliškio viensėdyje buvo 1 sodyba – 11 gyventojų. Sodybos savininkai Kazys (1862–1949) ir Marijona Putnaitė Strazdai turėjo 65 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Gintviliškio buvo ištremta į Sibirą viena namuose pasilikusi Strazdų duktė Veronika Strazdaitė (1913–?), 1948–1956 m. gyvenusi Manos rajone (Krasnojarsko kraštas, Rusija). 

1949 m. viensėdis buvo įjungtas į kolūkį "Laimė", vėliau priklausė Lenino vardo, "Anykščių šilelio" kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklauso Skiemonių parapijai. Kapinių nebuvo.