STARKAKAMPIS
  Gretimos vietovės:
GINTVILIŠKIS | JUŠKONYS | KLEVĖNAI | SPIEČIŪNAI | ŽILVIČIAI, Liaužadiškis |

2023-06-21   |   Spausdinti

Viensėdis Anykščių seniūnijoje už 14 kilometrų į pietryčius nuo Anykščių. Ribojasi su Spiečiūnų, Žilvičių, Klevėnų, Juškonių kaimais ir Gintviliškio viensėdžiu. Per kaimą teka upelis Starkakampis – Lento kairysis intakas.

Yra 1 sodyba – 2 gyventojai (2001 m.), 5 gyventojai (2011 m.). Priklauso Burbiškio seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Manoma, jog viensėdžio pavadinimas kilęs nuo gandrų – "starkų" – kampu vadinamo sodžiaus.

1923 m. buvo 3 sodybos – 17 gyventojų, apie 56 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Starkakampio niekas nebuvo ištremtas į Sibirą.

1949 m. birželio 4 d. viensėdis buvo įjungtas į "Laimės" kolūkį, vėliau iki 1976 m. priklausė Lenino vardo, 1976–1992 m. – "Anykščių šilelio" kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklauso Skiemonių parapijai. Senosios viensėdžio kapinės nenaudojamos, laidojimo ženklų nelikę.

Starkakampio viensėdžio koplytėlė, pagaminta iš medžio ir geležies, – vietinės reikšmės liaudies dailės paminklas (buv. DV 759, nuo 2009 m. apsauga nebetaikoma). Tai XIX a. koplytėlės kopija, kurią 1990 m. sumeistravo vietinis gyventojas Vladas Dilys, o Jėzaus Nazariečio skulptūros kopiją padarė Jonas Tvardauskas. Autentiška koplytėlė perkelta saugoti į A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinį muziejų ir eksponuojama Arklio muziejuje Niūronyse.

Starkakampyje 1881 m. gimė kunigas švietėjas Antanas Strazdas, 1895 m. – agronomas, žurnalistas ir leidėjas Justas Strazdas.