DAUJOČIAI
  Gretimos vietovės:
DROBČIŪNAI | KRAŠTAI | KRAŠTELIAI | MILIŪNIŠKIS | MOLIAKALNIS (Svėdasų) | NARBŪČIAI | SAVIČIŪNAI |

2019-05-13   |   Spausdinti

Kaimas Svėdasų seniūnijoje už 4 kilometrų į rytus nuo Svėdasų. Ribojasi su Kraštelių, Savičiūnų, Morkūniškių, Drobčiūnų, Narbūčių, Miliūniškio, Moliakalnio ir Kraštų kaimais. Šiaurinėje kaimo dalyje išteka Maleiša – kairysis Jaros intakas.

Yra 97 sodybos – 261 gyventojas (2001 m.), 203 gyventojai (2011 m.). Kaimas yra Daujočių seniūnaitijos centras (nuo 2009 m.). Nuo 2011 m. Daujočiuose yra Daujočių, Kalno, Miško, Naujoji, Pievų ir Vilties gatvės.

Prie Daujočių yra Kartuvių kalnas, dar vadinamas Kartukalniu. Pasakojama, kad Svėdasų dvaro didikai ant jo bausdavo neklusnius baudžiauninkus, o po 1863 m. sukilimo čia buvo kariami sukilėliai.

1923 m. kaime buvo 80 sodybų – 411 gyventojų.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Daujočių buvo ištremta į Sibirą 11 asmenų.

Nuo 1944 m. iki 1954 m. gegužės 25 d. veikė Kupiškio apskrities Svėdasų valsčiaus Daujočių apylinkės Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas. Jį likvidavus, apylinkė buvo prijungta prie Aulelių apylinkės.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Saulė", vėliau iki 1958 m. priklausė Kirovo vardo, 1958–1975 m. – "Naujo gyvenimo", 1975–1989 m. – "Aušros", paskui iki 1992 m. – Daujočių kolūkiams, kol šis ūkis iširo. Nuo 1958 m. kovo 1 d. iki 1975 m. lapkričio 20 d. Daujočiai buvo "Naujo gyvenimo" kolūkio, o nuo 1975 m. lapkričio 20 d. iki 1989 m. vasario 9 d. – "Aušros" kolūkio (pirmininkas – Vitalius Kalenda) centrinė gyvenvietė.

Daujočiuose yra Jono Matulevičiaus pieno ūkis, Vytauto ir Bronės Kaušpėdų pieno ūkis (konkurso "Metų ūkis – 2014" nugalėtojas Anykščių rajone).

1985–2001 m. veikė Daujočių pradinė mokykla, įsikūrusi specialiai jai pastatytame pastate. Jos vedėjomis dirbo mokytojos: 1985–1992 m. – Dangira Gailevičiūtė, nuo 1992 m. – Tautvyda Marksaitė-Laučiuvienė. 2001 m. rugsėjo 1 d. likviduota kaip savarankiška įstaiga, 2001–2014 m. mokykla veikė kaip Svėdasų J. Tumo-Vaižganto vidurinės mokyklos, gimnazijos pradinio ugdymo skyrius, kol ir jis buvo uždarytas, pastatas liko nebenaudojamas.

Nuo XX a. vidurio iki 2002 m. veikė Daujočių biblioteka – Anykščių rajono viešosios bibliotekos filialas, kol buvo uždaryta kaip neperspektyvi.

Nuo 2015 m. veikia asociacija Daujočių bendruomenė (pirmininkas – Aleksas Aleksiūnas, nuo 2015 m.).

Priklauso Svėdasų parapijai. Senosios kaimo kapinės neveikiančios, laidojimo ženklų nelikę.

Daujočiuose 1918 m. gimė vienuolis teologas Steponas Matulis, 1928 m. – visuomenininkas Jonas Juodelis, 1933 m. – bibliotekininkė ir kraštotyrininkė Stasė Baronaitė, 1936 m. – inžinierius statybininkas Almuntas Pranas Baronas, 1938 m. – mokslininkas veterinaras Juozas Lapienis, 1952 m. – mokslininkas ekonomistas Jonas Niaura.