BAJORAI (Svėdasų)
  Gretimos vietovės:
ČIUKAI | GYKIAI | MIŠKINIAI (Svėdasų) | MOLIAKALNIS (Svėdasų) | RIMDŽIAI | SLIEPŠIŠKIS | SVĖDASAI | VIKONYS (Svėdasų) | ZOVIŠKIAI |

2019-04-13   |   Spausdinti

Kaimas Svėdasų seniūnijoje už 2 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Svėdasų. Ribojasi su Čiukų, Miškinių, Sliepšiškio, Vikonių, Rimdžių, Gykių, Moliakalnio ir Zoviškių kaimais, Svėdasų miesteliu. Per kaimą teka upelė Svėdasa, rytiniame kaimo pakraštyje – Beragio (Svėdaso) ežeras, kaimą kerta krašto kelias Utena–Kupiškis.

Yra 32 sodybos – 103 gyventojas (2001 m.), 63 gyventojai (2011 m.). Priklauso Svėdasų seniūnaitijai (nuo 2009 m.). Nuo 2011 m. Bajoruose yra Bajorų, Dvaro, Liepų ir Pajario gatvės.

1921 m. kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 502,36 ha žemės. 1923 m. kaime buvo 46 sodybos – 183 gyventojai.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Bajorų buvo ištremta į Sibirą 10 asmenų.

Nuo 1944 m. iki 1954 m. gegužės 25 d. veikė Kupiškio apskrities Svėdasų valsčiaus (vėliau – Anykščių rajono) Bajorų apylinkės Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas. Jį likvidavus, apylinkė buvo prijungta prie Kunigiškių apylinkės.

1949 m. kovo 8 d. kaimas buvo įjungtas į S. Nėries kolūkį, vėliau priklausė "Raudonojo spalio", Vorošilovo vardo, Svėdasų kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklauso Svėdasų parapijai. Senosios kaimo kapinės sunaikintos. Pietiniame Bajorų kaimo pakraštyje, prie senųjų kelių kryžkelės (dabar – Bajorų kaimo Dvaro ir Svėdasų miestelio Šimonių gatvių sankryža), stovi Svėdasų dvaro Švč. Mergelės Marijos koplyčia, restauruota 2018 m. verslininko Algimanto Čaplinsko lėšomis.

Bajorų kaime, vakariniame Svėdaso (Beragio) ežero krante, buvo XVIII a. pabaigos – XX a. pradžios Svėdasų dvaro rūmai bei parkas, priklausę Marikoniams, vėliau Juodviršiams. Dvarui priklausė 103 ha žemės. Išlikęs ir saugomas kaip regioninės reikšmės kultūros vertybių registro objektas Svėdasų dvaro sodybos kompleksas (unikalus objekto kodas 67, nuo 1992 m.): dvaro parko fragmentai (unikalus objekto kodas 38610, nuo 2015 m.) ir dvaro sodybos rūmų liekanos – baigianti griūti centrinių rūmų dalis bei kitų pastatų pamatai (unikalus objekto kodas 38609, nuo 2015 m.). 1994 m. Svėdasų dvaro liekanos buvo grąžintos paskutiniojo savininko Kazimiero Juodviršio vaikams Zenonui Juodviršiui ir Teresei Giedrimienei. 2018 m. nykstančius dvaro pastatus su parku nusipirko verslininkas Petras Baronas, pradėjęs dvaro atkūrimą.

Bajoruose 1907 m. gimė pedagogas ir prozininkas Vladas Baleišis, 1923 m. – pedagogė ir literatė Petronėlė Dagytė ir laisvės gynėjas Feliksas Niaura-Cipras, 1928 m. – tremtinys, memuaristas Zenonas Juodviršis.