NAVARIŠKIAI
  Gretimos vietovės:
BIKŪNAI | ELMININKAI I (Senieji) | ELMININKAI Naujieji | KIAUŠAI | PELIUŠKOS |

2021-01-24   |   Spausdinti

Kaimas Anykščių seniūnijoje už 5 kilometrų į rytus nuo Anykščių. Ribojasi su Naujųjų Elmininkų, Senųjų Elmininkų, Bikūnų, Peliuškų ir Kiaušų kaimais. Pietiniu pakraščiu glaudžiasi prie Elmininkų miško.

Negyvenamas kaimas (2001, 2011 m.).

Navariškių kaimas 1978 m. gegužės 31 d. Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsaku buvo išregistruotas iš gyvenamųjų vietovių registro, jo teritorija padalinta gretimiems Bikūnų (vakarinė dalis) ir Kiaušų (rytinė dalis) kaimams. Minint Vietovardžių metus, 2019 m. Navariškių kaimo vardas ir istorinės ribos atkurtos Lietuvos Respublikos vietovių registro sistemoje REGIA.

1923 m. kaime buvo 7 sodybos – 39 gyventojai. Didžioji kaimo dalis buvo decinsininkai, valdę po 3 ha žemės, kaimas turėjo apie 23 ha. Navariškiai nebuvo išskirstyti į vienkiemius.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Navariškių niekas nebuvo ištremtas į Sibirą.

1949 m. vasario 20 d. kaimas buvo įjungtas į Žemaitės kolūkį, vėliau 1950–1976 m. priklausė "Bolševiko" kolūkiui, 1976–1992 m. – Elmininkų bandymų stoties eksperimentiniam ūkiui, kol šis buvo likviduotas.

Priklausė Anykščių parapijai. Kapinių nebuvo.

Navariškiuose 1939 m. gimė mokslininkas inžinierius ekonomistas Povilas Vanagas.