VYŠNIAKALNIS
  Gretimos vietovės:
DABUŽIAI | DEVENIAI | KIRKAI | PAZNIOKAI |

2015-04-25   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 8 kilometrų į šiaurę nuo Kavarsko. Ribojasi su Pazniokų, Devenių, Kirkų ir Dabužių kaimais. Įsikūręs prie kelio Troškūnai–Kavarskas.

Yra 2 sodybos – 3 gyventojai (2001 m.), 2 gyventojai (2011 m.). Priklauso Dabužių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. kaime buvo 2 sodybos – 14 gyventojų, vėliau buvo 3 sodybos, turėjo apie 8 ha žemės. 1925 m. kaime gyveno 3 šeimos – 17 gyventojų. Vyšniakalnio kaimas nebuvo išskirstytas į vienkiemius.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Aušra", vėliau priklausė "Paryžiaus komunos", Dabužių, "Gintaro" kolūkiams, kol 1991 m. ūkis iširo.

Priklauso Dabužių parapijai. Kapinių kaime nebuvo.

Vyšniakalnyje, prie Troškūnų–Kavarsko kelio, įrengta paminklinė atminimo vieta – pastatyti trys betoniniai kryžiai su įrašais šioje vietoje 1945 m. birželį mūšyje su enkavedistais žuvusiems Lietuvos partizanams Jonui Slučkai-Žalgiriui (1921–1945), Jonui Binkiui-Biliniui (1924–1945) ir Jonui Bajorūnui-Deimantui (1919–1945) atminti (įamžinimo iniciatorius – Jonas Kadžionis, projekto autorius – Eligijus Smetona, 2013 m.). 2015 m. pavasarį paminklas vandalų buvo suniokotas, netrukus vėl atkurtas.

Vyšniakalnyje 1935 m. gimė politikas ir visuomenininkas Algirdas Blažys.