Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
PAŠILIAI
2023-01-14

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 6 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Skiemonių. Ribojasi su Pašilčiškio, Jonydžių, Kurklelių, Paluknių, Paežerių I ir Čivyliškio kaimais, Aukštadvario, Adampolio ir Luknos viensėdžiais. Pašilius kerta krašto kelias Anykščiai–Molėtai ir upelė Lukna – Nevėžos ežero intakas. Į pietus nuo kaimo driekiasi Aukštadvario miškas.

Yra 36 sodybos – 91 gyventojas (2001 m.), 67 gyventojas (2011 m.). Priklauso Katlėrių seniūnaitijai (nuo 2009 m.). Nuo 2011 m. Pašiliuose yra Girnakalnio, Luknos, Miško, Paluknių ir Pašilių gatvės.

1791–1799 m. Skiemonių parapijos metrikų knygose minimi ir Pašiliai bei jų gyventojai Daunoravičiai, Ofembergai, Petrauskiai.

1923 m. kaime buvo 13 sodybų – 61 gyventojas. 1932 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 150,73 ha žemės.

1930 m. gegužės 1 d. buvo įkurta Pašilių pradžios mokykla, pirmąja jos vedėja dirbo mokytoja Ona Juozelskytė. Nuo 1930 m. rudens ši mokykla jau veikė kaip antrasis Juškonių pradinės mokyklos komplektas, su I–III skyriais Katinų šeimos namuose 1930–1937 m. dirbo mokytoja Veronika Žukaitė-Sukarevičienė. Nuo 1932 m. mokykla veikė jau kaip keturių skyrių, 1936 m. pastatytas jai skirtas pastatas. 1937–1940 m. naujajame pastate dirbo mokytojas Pranas Jakubėnas, nuo 1940 m. – Otilija Šukytė-Dilienė.

Po Antrojo pasaulinio karo iki 1953 m. veikė Pašilių pradinė mokykla. Pašiliuose XX a. viduryje dirbo mokytojai: Surgautienė (suimta ir įkalinta kaip politinė kalinė), Vanagas. Pašilių pradinės mokyklos vedėjais dirbo mokytojai: 1948–1949 m. – Aldona Kriaučionytė, 1949–1951 m. – Veronika Pielaitė-Kūnaitienė, kartu dirbo jos vyras mokytojas Juozas Kūnaitis, 1951–1953 m. – Veronika Ruzgienė.

Nuo 1953 m. rugsėjo mokykla buvo pertvarkyta ir 1953–1954 m. veikė kaip Pašilių septynmetė mokykla, jos direktoriumi dirbo Kazimieras Gribulis. Tuo metu pradines klases čia mokė Veronika Ruzgienė ir Ona Kažukauskaitė. Bet po metų Pašiliuose vėl liko tik pradinė mokykla, kuri veikė iki 2001 m., kol išvis buvo uždaryta. Šios mokyklos vedėjomis dirbo mokytojos: 1954–1957 m. – Janina Gogelytė-Leknickienė, 1957–1959 m. – Albina Žukauskaitė, 1959–1974 m. – Ona Devindauskienė, kartu su ja 1959–1972 m. dirbo jo vyras mokytojas Vladas Devindauskas, 1974–2001 m. – Vitalija Simonaitienė. Mokyklos pastatas išlikęs ir tvarkomas kaip privati valda, išlikęs ir sporto aikštynas.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Pašilių buvo ištremti į Sibirą 2 asmenys.

1949 m. rugpjūtį kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Banga", 1951–1972 m. priklausė "Laisvojo artojo", 1972–1992 m. – Černiachovskio, Katlėrių kolūkiui, kol šis ūkis iširo. Nuo 1951 m. kovo 6 d. iki 1972 m. sausio 26 d. Pašiliai buvo "Laisvojo artojo" kolūkio centrinė gyvenvietė.

Pašilių kaime dabar veikia R. Visockio įmonė "Dekoreksas", gaminanti dekoratyvinius tvorų stulpus, lauko židinius ir kitokią presuoto betono produkciją.

Priklauso Skiemonių parapijai. Kapinių nebuvo.