Ona ALEKNAVIČIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Prokurenkaitė
Gimimo data: 1947-07-25
Gimimo vietovė: Anykščiai »

Trumpai:
Pedagogė muzikos mokytoja ekspertė, chorvedė

2019-08-29   |   Spausdinti

Tėvai: Bronislovas Prokurenka (1911–1981) ir Jadvyga Bertašiūtė-Prokurenkienė (?–?). Užaugo šešių vaikų šeimoje, broliai ir seserys: Kastytis Bronislovas Prokurenka, Irena Prokurenkaitė-Judickienė (g. 1941 m.) – vaistininkė, Julija Prokurenkaitė (?–?), Jovita Prokurenkaitė-? ir Vytautas Prokurenka (?–?), dar vienas brolis Napoleonas Prokurenka (1946–1946) mirė kūdikystėje. Giminaičiai: dėdė (tėvo brolis) Napoleonas Prokurenka-Jonušas (1913–1948) – kariškis, antrosios eilės dėdė (tėvo pusbrolis) Kastytis Ramanauskas (1946–1996) – kunigas, vienuolis.

1954–1966 m. mokėsi Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje, kur jos auklėtojas 1962–1966 m. buvo Vacius Bražėnas. Mokykliniais metais dainavo mokyklos chore ir vokaliniame ansamblyje, šoko tautinių šokių ratelyje, aktyviai sportavo – slidinėjo, lankė lengvosios atletikos treniruotes. 1960–1964 m. ji baigė ir Anykščių vaikų muzikos mokyklą, kur akordeonu groti mokė Pranas Dūmanas.

1966–1970 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute muziką (diriguoti mokė Juozas Talžūnas ir Vytautas Četkauskas).

1970–1971 m. O. Aleknavičienė dirbo Utenos 2-osios vidurinės mokyklos muzikos mokytoja.

Nuo 1971 m. ji dirbo Utenos 4-osios, vėliau Dauniškio vidurinės mokyklos, Dauniškio gimnazijos muzikos ir dainavimo mokytoja, kol išėjo į pensiją. Nuo 1981 m. ji buvo vyresnioji mokytoja, nuo 1994 m. – mokytoja ekspertė.

Ji buvo jaunučių, jaunių ir vyresniųjų klasių moksleivių mišriojo choro ir vokalinių ansamblių vadovė. Nuo 1988 m. ji dirbo su sustiprinto muzikos ir chorinio dainavimo klasėmis.

O. Aleknavičienė nuo 1975 m. parengė jaunių chorą visoms respublikinėms dainų šventėms, konkursuose pelnė prizinių vietų, dalyvavo 1990 m. Lietuvos tautinėje dainų šventėje, 1994 m. I ir 1998 m. II Pasaulio lietuvių dainų šventėse Vilniuje. Su jaunučių ir jaunių chorais ji dalyvavo 1997 m. Lietuvos moksleivių dainų šventėje Vilniuje. Jos parengtas vyresniųjų klasių moksleivių mišrusis choras (60–70 dalyvių) dainavo 1977 m. respublikinėje moksleivių dainų šventėje, laimėjo prizines vietas 1976, 1979 ir 1983 m. mokyklų chorų zoninėse varžybose.

O. Aleknavičienės parengti vokaliniai ansambliai buvo 1982, 1986, 1988 ir 1990 respublikinių "Dainų dainelės" konkursų laureatai, o 1992 m. – diplomantai.

Ji yra Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio „Vieversa" vokalinės grupės vadovė. Jos parengtam ansambliui "Vieversa" įteikta Aukso paukštės nominacija Lietuvos tautinio sceninio šokio šimtmečio proga (2005 m.).

Ji dalyvavo pedagogų tobulinimosi programose A.P.P.L.E (1993 m.), "Muzika ir neuromokslai" (A.P.P.L.E, 2001 m.), eTwinning programos regioniniame mokomajame seminare (2005 m.).

Nuo 2003 m. O. Aleknavičienė vykdė Kryptingo vaikų užimtumo projektą, įkūrė dainavimo-muzikavimo studiją. Nuo 2006 m. ji vykdė pirminės narkomanijos prevencijos projektą "Gyvenimo kelias".

Nuo 1993 m. O. Aleknavičienė dirbo ir Utenos katalikiškos dvasios "Saulės" vidurinėje mokykloje, vadovavo jaunių chorui. Dabar ji yra Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčios mišraus choro "Laudate Dominum" dirigentė.

Kartu su vyru P. Aleknavičiumi 1983–1992 m. ji vadovavo Utenos rajono švietimo darbuotojų mišriajam chorui, kurį parengė 1985 ir 1990 m. Lietuvos dainų šventėms Vilniuje. 1987 m. respublikiniame chorų konkurse "Dainuoja darbo Lietuva" Radviliškyje šis choras laimėjo pirmąją vietą, surengė koncertų Lietuvos miestuose ir miesteliuose, dainavo ir Latvijoje.

Ji surengė savo kūrybinės veiklos 35-mečio koncertą Utenoje "Dainuok širdie gyvenimą" (2001 m.).

1974–2004 m. O. Aleknavičienė buvo Utenos rajono muzikos mokytojų metodinės komisijos, paskui metodinio ratelio pirmininkė, 1980–2006 m. ji vadovavo studentų pedagoginei praktikai. 1990–2001 m. ji buvo Utenos rajono ir apskrities moksleivių dainų švenčių organizatorė ir vyriausioji dirigentė. 1985–2002 m. ji vedė užsiėmimus muzikos mokytojams Pedagogų kvalifikacijos institute.

1989–1999 m. O. Aleknavičienė buvo Muzikos mokytojų respublikinės asociacijos prezidiumo narė, 1999–2002 m. – respublikinės atestacijos komisijos narė.

O. Aleknavičienė parengė ir paskelbė publikaciją "Muzikos mokymo pagal naujus vadovėlius patirtis ir problemos" (1983 m.).

Jai suteiktas Lietuvos SSR nusipelniusios mokytojos garbės vardas (1986 m.), ji buvo apdovanota medaliu už kūrybinį darbą (1990 m.).

Laisvalaikį praleidžia gamtoje, keliaudama arba slidinėdama.

Buvo ištekėjusi, vyras Pranciškus Aleknavičius (1946–2014) – muzikos pedagogas ir chorvedys. Liko našlė. Vaikai: Mindaugas Aleknavičius (g. 1970 m.) – koncertmeisteris, televizijos garso režisierius, Raimonda (g. 1972 m.) – muzikos mokytoja, ansamblio vadovė, gyvena ir dirba JAV.

O. Aleknavičienės biografija publikuojama Boleslovo Zubricko enciklopediniame žinyne "Pasaulio lietuvių chorvedžiai" (1999 m.).