Joana GUTMANIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Zobarskaitė
Gimimo data: 1961-11-02
Gimimo vietovė: Sausalaukės k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, kultūros organizatorė

2017-11-09   |   Spausdinti

Tėvai: Juozas Zobarskas (1908–1982) iš Sausalaukės – žemdirbys ir Salomėja Karužaitė-Zobarskienė (1928–2012) iš Sausalaukės – žemdirbė. Augo dviejų vaikų šeimoje. Brolis Jonas Zobarskas (g. 1949 m.) – inžinierius mechanikas.

1969–1980 m. mokėsi Svėdasų (Anykščių r.) vidurinėje mokykloje.

1980–1981 m. J. Zobarskaitė dirbo A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje Anykščiuose ekskursijų vadove.

1981–1983 m. ji mokėsi Vilniaus kultūros mokykloje, įgijo choreografės specialybę.

1983–1991 m. J. Zobarskaitė-Gutmanienė dirbo Troškūnų (Anykščių r.) ir Svėdasų kultūros namuose meno vadove, nuo 1984 m. buvo ir Troškūnų vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.

1984–1991 m. ji neakivaizdžiai studijavo Vilniaus pedagoginio instituto Lietuvių kalbos ir literatūros fakultete, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos išsilavinimą.

Nuo 1991 m. iki šiol J. Gutmanienė yra Svėdasų vidurinės mokyklos, Svėdasų J. Tumo-Vaižganto gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, nuo 2002 m. – mokytoja metodininkė.

Ji yra gimnazijos Metodinės tarybos Kalbų metodinės grupės vadovė, nuo 2006 m. yra Valstybinio lietuvių kalbos brandos egzamino vertintoja, nuo 2007 m. – Gimnazijos tarybos narė, atsakinga už kultūrinius edukacinius renginius. Ji yra projekto "Drąsinkime ateitį" vykdymo grupės narė.

J. Gutmanienė dalyvauja pedagogų respublikinėse konferencijose, kur skaito pranešimus dažniausiai Juozo Tumo-Vaižganto personalijos ir kūrybos bei Svėdasų krašto praeities tematika: "Pamokos-ekskursijos dėstant Vaižgantą" (Kaunas, 2001 m.), "Svėdasų miestelio žydai" (Kaunas, 2005 m.). Ji rengė moksleivius dalyvauti konkursuose ir projektuose, skatindama tyrinėti žydų istoriją ir paveldą Svėdasų krašte, ugdydama dailiojo skaitymo bei literatūrinės kūrybos įgūdžius.

Nuo 2017 m. ji yra svėdasiškių mėnraščio "Svėdasų varpas" redakcinės kolegijos narė.

Laisvalaikiu renka aforizmus, mėgsta būti gamtoje, yra pirtininkė.

Ištekėjo 1984 m., vyras Eimundas Gutmanas (g. 1961 m.) – darbininkas. Vaikai: Tomas Gutmanas (g. 1986 m.) – inžinierius informatikas, vadybininkas, ir Ignas Gutmanas (g. 1989 m.) – vadybininkas.

Išsami J. Gutmanienės biografija pateikta Romualdo Vytauto Rimšos sudarytame rinkinyje "Svėdasai : praeitis ir dabartis : teminis straipsnių rinkinys. T. 1" (2012 m.).