Vytautas RUTKAUSKAS
  Gimimo data: 1925-06-25
Gimimo vietovė: Panevėžys

Trumpai:
Pedagogas istorijos mokytojas, vadovas

2015-05-05   |   Spausdinti

1934–1940 m. baigė šešias klases Panevėžio pradžios mokykloje. 1940–1941 m. tęsė mokslą Panevėžio berniukų gimnazijoje, 1941–1944 m. baigė Panevėžio prekybos mokyklą.

1944–1947 m. V. Rutkauskas dirbo geležinkelio darbininku Panevėžyje.

1947–1951 m. jis mokėsi Panevėžio mokytojų seminarijoje, įgijo pradinių klasių mokytojo specialybę. Mokydamasis seminarijoje, lankė Juozo Miltinio dramos studiją.

1951–1952 m. V. Rutkauskas dirbo Sartininkų (Tauragės r.) pradinėje mokykloje mokytoju, 1952–1956 m. buvo Kavolių (Šilutės r.) septynmetės mokyklos direktorius. Uždarius šią mokyklą, 1956–1957 m. jis  buvo Griežpelkių (Tauragės r.) septynmetės mokyklos direktorius.

1957 m. persikėlęs gyventi į Anykščių rajoną, 1957–1973 m. V. Rutkauskas čia dirbo mokyklų direktoriumi ir istorijos mokytoju. 1966 m. neakivaizdžiai baigęs studijas Šiaulių pedagoginiame institute, jis įgijo istorijos mokytojo išsilavinimą.

1957–1967 m. jis buvo Latavėnų septynmetės, paskui aštuonmetės mokyklos direktorius. Latavėnuose V. Rutkauskas išplėtojo kultūrinę veiklą: organizuodavo kolūkio šventes, paskaitas, rengė viietinių gyventojų ekskursijas po Lietuvą, išvykas į kultūros renginius.

Latavėnuose jis subūrė dramos mėgėjus ir pastatė spektaklius, kuriuos rodė įvairiose Anykščių rajono vietovėse. Jis režisavo Antano Vienuolio "Prieblandoje" ir "Paskenduolė", Juozo Baltušio "Gieda gaideliai", Kazio Binkio "Atžalynas", Gabrieliaus Landsbergio-Žemkalnio "Tadas Blinda", Kazio Sajos "Sėja ir pjūtis".

1967–1970 m. V. Rutkauskas dirbo Viešintų vidurinės mokyklos direktoriumi. Jis sutelkė naują veiklų mokyklos kolektyvą, stiprino mokytojų ir mokinių tėvų bendradarbiavimą, rėmė dramos mėgėjų veiklą. Jis režisavo mokyklos dramos kolektyvo pastatymus Kazio Binkio "Atžalynas" ir Antano Vienuolio "Prieblandoje".

1968–1970 m. V. Rutkauskas baigė dvimetį marksizmo-leninizmo universitetą.

1970–1973 m. jis dirbo Anykščių rajono "Gimtosios žemės" kolūkyje (Viešintos) pirmininko (Antano Abraškevičiaus) pavaduotoju politiniam-masiniam darbui, kartu buvo ir Viešintų vidurinės mokyklos istorijos mokytojas.

1973 m. pasitraukęs iš pedagoginio darbo, V. Rutkauskas persikėlė į Panevėžį, kur gyvena iki šiol.

1973–1982 m. jis dirbo Panevėžio rajono Lyberiškio tarybinio ūkio direktoriaus pavaduotoju politiniam-masiniam darbui. 1982–1985 m. jis dirbo Panevėžio tiksliosios mechanikos gamykloje šaltkalviu surinkėju, 1985–1988 m. buvo Panevėžio statybos tresto poilsio bazės administratorius, kol išėjo į pensiją.

Nuo 1991 m. iki šiol V. Rutkauskas yra Panevėžio mišraus choro "Senoliai" dainininkas.

Laisvalaikiu mėgsta dainuoti, uogauti ir grybauti, skaito knygas.

Vedęs, žmona Veronika Repčytė-Rutkauskienė (g. 1931 m.) iš Juostininkų – pedagogė pradinių klasių mokytoja. Vaikai: Snieguolė Rutkauskaitė (g. 1953 m.) – vaistininkė, Vaidotas Rutkauskas (g. 1962 m.) – inžinierius.

V. Rutkausko gyvenimas ir veikla pristatoma Tautvilio Užos sudarytame kraštotyros rinkinyje "Viešintų mokykla lyg vakar palikta" (2014 m.).