Violeta JUCIUVIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Gailevičiūtė
Gimimo data: 1956-12-21
Gimimo vietovė: Tauragė

Trumpai:
Filologė, lietuvių kalbos mokytoja, kraštotyrininkė, kultūros organizatorė

2020-04-29   |   Spausdinti

Tėvai: Jurgis Romualdas Gailevičius-Podleskis (1933–1987) ir Valentina Puodžiūnaitė-Gailevičienė (1933–2006) iš Anykščių.

Tėvams persikėlus, nuo 1957 m. augo Anykščiuose. 1964–1975 m. baigė Anykščių 2-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Antano Vienuolio progimnazija) 6-ojoje jos abiturientų laidoje aukso medaliu. 1975–1980 m. studijavo Vilniaus universiteto Filologijos fakultete lietuvių kalbą ir literatūrą, parengė ir apsigynė folkloro specializacijos diplominį darbą "Lietuvių liaudies raudos" (vadovas prof. Donatas Sauka) ir įgijo filologinį išsilavinimą. Studijuodama ji buvo Vilniaus universiteto folklorinio ansamblio "Ratilio" (vadovė Zita Kelmickaitė) dalyvė.

1980–1981 m. V. Gailevičiūtė dirbo Palomenės (Kaišiadorių r.) aštuonmetėje mokykloje direktoriaus pavaduotoja, kiek laiko ėjo ir direktoriaus pareigas.

Nuo 1981 m. iki šiol V. Gailevičiūtė-Juciuvienė gyvena ir dirba Anykščių rajone.

1981–1984 m. ji buvo A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus vyresnioji mokslinė bendradarbė, 1984–2003 m. dirbo Anykščių kultūros rūmuose, buvo vyresnioji metodininkė tarybinėms tradicijoms ir liaudies kultūrai, vyresnioji liaudies apeigų ir tradicijų metodininkė, šios įstaigos folkloristė, rajoninių ir respublikinių etninės kultūros švenčių, tarp jų ir "Bėk bėk, žirgeli!" Niūronyse, organizatorė.

1984 m. V. Juciuvienė įkūrė ir 1984–2001 m. vadovavo Anykščių folkloriniam ansambliui "Valaukis". Su šiuo kolektyvu ji dalyvavo festivaliuose "Ant marių krantelio", "Tek saulatė ant maračių“,  tarptautiniame folkloro festivalyje "Baltica", Pasaulio lietuvių dainų šventėse, koncertavo Lietuvoje ir už jos ribų, pradėjo giedoti Antano Baranausko pasaulietiškas giesmes.

Pasitraukusi iš šio kolektyvo, 2007 m. ji subūrė senųjų giesmių ir dainų ansamblį "Volupis", su kuriuo gieda A. Baranausko ir kitas Anykščių krašto giesmes anykštėnų tarme. Jos suburtas kolektyvas įrašė giesmių kompaktines plokšteles "Antanas Baranauskas. Giesmės svietiškos ir šventos" (2005 m.), "Antanas Baranauskas. Kelionė Petaburkan" (2010 m.) ir "Antanas Baranauskas. Anykščių šilelis" (2015 m.).

Nuo 1995 m., kai susibūrė kolektyvas, iki šiol V. Juciuvienė gieda Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios kameriniame chore "Salve cantus" (vadovas Rimvydas Griauzdė).

2003–2007 m. V. Juciuvienė dirbo Anykščių Antano Vienuolio gimnazijoje, Skiemonių pagrindinėje mokykloje ir Troškūnų vidurinėje mokykloje, buvo lietuvių kalbos ir literatūros, etnokultūros vyresnioji mokytoja.

2007–2019 m. ji dirbo Anykščių rajono savivaldybės administracijoje, buvo vyriausioji specialistė-kalbos tvarkytoja, kol išėjo į pensiją.

Nuo studijų laikų susidomėjusi kraštotyros veikla, V. Gailevičiūtė-Juciuvienė dalyvavo įvairiose ekspedicijose.

Su Vilniaus universiteto kraštotyros klubu "Ramuva" ji rinko tautosaką Kabeliuose (Varėnos r.), Švėkšnoje (Šilutės r.) ir Tauragnuose (Utenos r.), dalyvavo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto  tautosakinėse ekspedicijose Svėdasuose (Anykščių r., 1984 m.) ir Kavarske (Anykščių r., 1985 m.).  Iš visų ekspedicijų surinktą ir iššifruotą medžiagą ji pateikė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui – iš viso 11 rinkinių iš įvairių Anykščių krašto vietovių, per 11 tūkst. tautosakos vienetų.

V. Juciuvienė dalyvavo 2013-iesiems – Tarmių metams skirtame kultūros projekte "Anykščių šilelis" (Arūno Vilkončiaus tapyba ir skaitomos A. Baranausko "Anykščių šilelio" ištraukos), 2015-iesiems – Etnografinių regionų metams skirtame projekte "Giesme apdainuotas Antano Baranausko Anykščių šilelis" (visos A. Baranausko poemos "Anykščių šilelis" garso įrašas anykštėnų tarme), jos skaitomas kūrinys išleistas kompaktine plokštele, garso įrašas skelbiamas internete.

Ji paskelbė publikacijų tautosakos ir etninės kultūros temomis Lietuvos ir Anykščių rajono periodikoje.

Penkių vaikų mama V. Juciuvienė apdovanota ordino "Už nuopelnus Lietuvai" medaliu (2020 m.).

Ištekėjo 1986 m. gruodžio 27 d., vyras Petras Jucius (g. 1961 m.). Šeimoje užaugo penki vaikai: Gintautė Teresė Juciūtė (g. 1988 m.) – dailininkė meno kuratorė, Ramūta Emilija Juciūtė (g. 1989 m.) – informatikė, bibliotekininkė, vadybininkė, gyvena ir dirba Amsterdame (Olandija), Indraja Juciūtė (g. 1991 m.) – turizmo vadybininkė, Antanas Skomantas Jucius (g. 1992 m.) – baldžius ir Klemensas Vytenis Jucius (g. 1994 m.) – vyr. virėjo padėjėjas.