Juozapas PAVILONIS
  Gimimo data: 1875-00-00
Gimimo vietovė: Mikierių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Verslininkas, visuomenininkas

2017-09-02   |   Spausdinti

Tėvai: Mykolas Pavilonis ir Viktorija Pavilonienė. Broliai: Petras Pavilonis (? – apie 1943) – žemdirbys ūkininkas ir Antanas Pavilonis (? – iki 1935) – žemdirbys ūkininkas. Sūnėnas (brolio Antano sūnus) Liudvikas Povilonis (1910–1990) – dvasininkas arkivyskupas, teologas, svainis (žmonos brolis) Antanas Žukauskas-Vienuolis (1882–1957) – rašytojas ir muziejininkas.

XIX a. pabaigoje jaunystę praleido Pietų Afrikos Respublikoje, kur, vengdamas karinės tarnybos carinės Rusijos kariuomenėje, buvo išvykęs uždarbiauti. Ten sėkmingai sukaupė pradinį kapitalą būsimam verslui gimtajame krašte.

Grįžęs į gimtinę, XX a. 1-ajame dešimtmetyje J. Pavilonis įsigijo dviejų aukštų mūrinį namą Anykščiuose, A. Baranausko aikštės šiauriniame pakraštyje ir jame iki XX a. vidurio plėtojo savo verslą. Šiame name jis atidarė viešbutį, skyręs jam keturis kambarius antrajame aukšte, kitas patalpas nuomojo privačiam verslui: jo namuose veikė ir Juozo Survilos fotoateljė, ir Juozo Adomėno bei Antano Žukausko vaistinė. Jo namų antrojo aukšto balkonas buvo tapęs iškilmingų renginių, vykusių A. Baranausko aikštėje, tribūna.

Pirmojo pasaulinio karo metais vokiečių okupacinė valdžia buvo paskyrusi J. Pavilonį Anykščių miesto burmistru. Jis artimai bendravo su Anykščių parapijos klebonu Jonu Šurna.

1917 m. rugsėjo 18–22 dienomis J. Pavilonis buvo Vilniaus konferencijos delegatas – Anykščių atstovas, rinko Valstybės tarybą.

1944 m. vasarą per Anykščius einant Antrojo pasaulinio karo frontui, J. Pavilonio namai buvo sugriauti, savininkas, vengdamas sovietinių represijų, jų nesiėmė atstatyti. Senatvėje jis glaudėsi svainio A. Žukausko-Vienuolio namuose.

Susituokė 1910 m. vasario 14 d. Anykščių bažnyčioje, žmona Konstancija Žukauskaitė-Pavilonienė (1885–1970) – rašytojo Antano Žukausko-Vienuolio (1882–1957) sesuo. Vaikai: Juozas Pavilonis (1911–1999) – žemėtvarkininkas matininkas ir Bronislava Pavilonytė-Kazokaitienė (1915–2012) – pedagogė piešimo mokytoja, muziejininkė, dar vienas sūnus Antanas Pavilonis (1914–1914) mirė kūdikystėje.

Mirė 1961 m. sausio 31 d. Anykščiuose. Palaidotas Anykščių senosiose kapinėse giminės kape. Kapą ženklina tamsiai pilkas akmeninis paminklas-stela su įrašais: "Paviloniai / Juozapas 1875–1961 / Konstancija (Žukauskaitė) / 1885–1970 / Kazokaičiai / Feliksas 1906–1998 / Bronislava (Pavilonytė) / 1915–2012".