Ričardas Andrius DEKSNYS
  Gimimo data: 1941-04-09
Gimimo vietovė: Šiauliai

Trumpai:
Pedagogas kūno kultūros mokytojas, sporto organizatorius imtynių treneris

2019-04-23   |   Spausdinti

Tėvai: Florijonas Deksnys (?–1953) ir ? Deksnienė.

1948–1953 m. mokėsi Šiauliuose. Mirus tėvui ir šeimai persikėlus, 1953–1956 m. toliau augo ir mokėsi Joniškio 2-oje vidurinėje mokykloje. 1956–1960 m. tęsė mokslą Šiaulių Karolio Didžiulio agrozootechnikume, įgijo agronomo specialybę. Mokydamasis jis lankė imtynių treniruotes Šiaulių sporto mokykloje.

1960 m. birželį–spalį R. Deksnys gyveno Anykščių rajone ir dirbo K. Štaro kolūkyje (Vaidlonys) agronomu.

Mobilizuotas 1960 m. spalį, 1960–1963 m. jis atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje, tarnavo Odesoje (Ukraina) pasienio dalinyje.

Grįžęs į Lietuvą, 1963–1964 m. jis studijavo Lietuvos kūno kultūros institute, bet dėl šeimos aplinkybių nuo 1964 m. studijas tęsė jau neakivaizdžiai ir 1970 m. baigė šio instituto Pedagoginį fakultetą, įgijo kūno kultūros mokytojo išsilavinimą.

1964–1966 m. R. Deksnys dirbo Anykščių rajono Vidaus reikalų skyriuje vaikų kambario inspektoriumi. Nuo 1964 m. rugsėjo jis trumpai dirbo ir Ažuožerių (Anykščių r.) aštuonmetėje mokykloje fizinio lavinimo mokytoju. 1966–1967 m. jis buvo Anykščių rajono "Pergalės" kolūkio (Bičionys) agronomas, pirmininko (Vlado Šostako) pavaduotojas. 1967–1969 m. jis dirbo Anykščių rajono Vidaus reikalų skyriuje Troškūnų apylinkės milicijos inspektoriumi.

1969–1971 m. R. Deksnys gyveno Joniškio rajone ir dirbo Skaisgirio vidurinėje mokykloje kūno kultūros mokytoju. Jis buvo pirmasis imtynių treneris ir šios sporto šakos entuziastas Joniškio rajone. Jo auklėtinis Vytautas Bredulis vėliau, 1974 m., tapo klasikinių imtynių sporto meistru.

Grįžęs gyventi į Anykščių rajoną, 1971 m. rugsėjį–gruodį R. Deksnys buvo Anykščių rajono Melioracijos sausinimo valdybos darbininkas. 1972–1974 m. jis dirbo Anykščių rajono "Pirmyn į komunizmą" (Kirmėliai) kolūkyje agronomu.

1974–1977 m. R. Deksnys dirbo Troškūnų vidurinėje mokykloje (dabar – Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija) fizinio lavinimo mokytoju, 1975–1976 m. buvo ir Anykščių vaikų-jaunių sporto mokyklos imtynių treneris.

Iš gimnastikos paklotų Troškūnų mokyklos sporto salėje įsirengęs imtynių kilimą, jis suorganizavo parodomąsias klasikinių (graikų-romėnų) imtynių varžybas. Jos paskatino daug vietos jaunimo užsiiminėti imtynėmis ir taip pradėjo iki šiol tebesitęsiančią šios sporto šakos tradiciją Troškūnuose. Tuo metu imtynių populiarumas Troškūnuose buvo toks didelis, kad vykdavo net tarpklasinės imtynių varžybos. Jis išugdė imtynininką ir imtynių trenerį Arvydą Krikščiūną.

Nuo 1977 m. R. Deksnys kiek laiko dirbo Aulelių (Anykščių r.) pagalbinės mokyklos-internato mokytoju, buvo imtynių treneris.

Buvo vedęs, žmona Valentina Deksnienė. Sūnus Aivaras Deksnys (g. 1965 m.).

Mirė 1981 m. rugsėjo 2 d. Palaidotas Troškūnų (Anykščių r.) kapinėse. Kapą ženklina akmeninis paminklas–stela su įrašu metalinėmis raidėmis "Deksnių šeima".

Nuo 1992 m. A. Krikščiūno iniciatyva kasmet balandžio mėnesį Troškūnuose rengiami tradiciniai (nuo 1997 m. – tarptautiniai) primojo Troškūnų imtynių trenerio Ričardo Deksnio vardo graikų-romėnų imtynių turnyrai, kaskart suburiantys per 100 jaunųjų sportininkų.