ŽALIOJI (Svėdasų)
  Gretimos vietovės:
ŠALTINIAI | ŠVENTUPYS | VILKABRUKIAI |

2013-10-28   |   Spausdinti

Kaimas Svėdasų seniūnijoje už 7 kilometrų į pietryčius nuo Svėdasų. Ribojasi su Šaltinių kaimu, kitapus Šventosios – Šventupio kaimas. Įsikūręs Šventosios upės dešiniajame krante, šalia krašto kelio Utena-Kupiškis, šiauriniu pakraščiu glaudžiasi prie Vilkabrukių miško.

Yra 8 sodybos – 12 gyventojų (2001 m.), 5 gyventojai (2011 m.). Priklauso Butėnų seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. kaime buvo 11 sodybų – 52 gyventojai.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Žaliosios buvo ištremti į Sibirą 4 asmenys.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Didysis persilaužimas", vėliau iki 1992 m. priklausė Svėdasų kolūkiui, kol šis iširo.

1945–1949 m. veikė Žaliosios pradinė mokykla, 1949–1962 m. čia buvo septynmetė, vėliau – aštuonmetė mokykla, o 1987–2001 m. vėl liko tik pradinė mokykla, kol ir ši buvo uždaryta.

Žaliosios kaime dabar veikia viešbutis ir pramogų centras "Romuvos parkas".

Krašto kelyje Utena–Kupiškis per Šventąją ties Žaliosios kaimu 1938–1939 m. buvo pastatytas 54 m ilgio ir 8 m pločio gelžbetoninis tiltas (projekto autorius – Pranciškus Markūnas), pavadintas Juozo Tumo-Vaižganto vardu, tilto turėkluose 1939 m. įrengti skulptoriaus Juozo Zikaro sukurti bareljefai. Po Antrojo pasaulinio karo šis tilto vardas buvo nebeminimas, bareljefai sunaikinti. Jie atkurti ir tilto vardas grąžintas 1988 m., tačiau apie 1992 m. bareljefai buvo pagrobti. 2011–2012 m. tiltas buvo rekonstruotas ir perstatytas, yra 70 m ilgio ir 12,5 m pločio, atkurti ir senieji J. Zikaro bareljefai (rekonstrukcijos autorius – skulptorius Žilvinas Pabrinkis).

Priklauso Vyžuonų (Utenos r.) parapijai. Kapinių nebuvo.

Žaliosios kaime, Rimkų sodyboje, yra vietinės reikšmės dailės paminklas – koplytstulpis, pastatytas 1928 m., minint Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmetį. Nišose yra medinės skulptūros, tapytinis Vyčio ženklas (skulptūrų kopijas padarė tautodailininkas Jonas Tvardauskas, originalai saugomi A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje).

Žaliojoje 1911 m. gimė aviakonstruktorius Balys Karvelis.