Algimantas BRUŽAS
  Gimimo data: 1932-01-18
Gimimo vietovė: Kurkliai (Anykščių r.) »

Trumpai:
Aktorius

2017-02-14   |   Spausdinti

Iki 1942 m. augo ir mokėsi Kurkliuose, vėliau, tėvams persikėlus, – Ukmergėje. Vaikystėje ir mokykliniais metais dalyvavo vaidybos mėgėjų veikloje, lankė moksleivių dramos būrelį.

1951 m. baigė Ukmergės 1-ąją vidurinės mokyklą. 1951–1956 m. studijavo Lietuvos konservatorijoje, įgijo teatro aktoriaus išsilavinimą.

1956–1960 m. A. Bružas dirbo Kapsuko (dabar – Marijampolė) dramos teatre aktoriumi. 1960–1993 m. jis buvo Lietuvos akademinio dramos teatro aktorius, nuo 1993 m. iki šiol vaidina teatrų pastatymuose ir projektuose.

Teatrų scenose jis sukūrė per 100 įvairių vaidmenų.

Svarbiausi A. Bružo vaidmenys:

1956 m. – Edvardas Antano Vienuolio "Prieblandoje" (režisierius Jonas Kavaliauskas).

1957 m. – Žonvalis Alfredo Jarry "Šeštasis aukštas" (režisierius Stasys Čaikauskas).

1958 m. – Teodoras Felixo Lope de Vegos "Šuo ant šieno" (režisierius Stasys Čaikauskas).

1962 m. – Velas Tennessee Williamso "Orfėjas nusileidžia į pragarą" (režisierius Romualdas Juknevičius), Rakitinas Ivano Turgenevo "Mėnuo kaime" (režisierius Romualdas Juknevičius).

1965 m. – Jonas P. Cvirkos "Meisteris ir sūnūs" inscenizacijoje (režisierė Kazimiera Kymantaitė).

1972 m. – Kičkaila N. Matusovskio "Amnestija" (režisierius Algis Lapėnas).

1974 m. – Oliveris Richardo Brinsley Sheridano "Intrigų mokykla" (režisierius Algis Lapėnas).

1975 m. – Dangelis Jono Avyžiaus "Sodybų tuštėjimo metas" inscenizacijoje (režisierius Henrikas Vancevičius), tarybinių ūkių grupės direktorius Boriso Dauguviečio komedijoje "Žaldokynė" (režisierė Kazimiera Kymantaitė).

1978 m. – Meisteris Petro Cvirkos "Meisteris ir sūnūs" inscenizacijoje (režisierė Kazimiera Kymantaitė).

1979 m. – Oginskis Balio Sruogos dramoje "Kazimieras Sapiega" (režisierius Henrikas Vancevičius).

1995 m. – Selestas Alberto Camus romano "Svetimas" inscenizacijoje (režisierius Gintaras Varnas), Bajoras Juozo Grušo dramoje "Barbora Radvilaitė" (režisierė Irena Bučienė).

1997 m. – Vilius Klarkas N. Simon "Šaunieji vyrukai" (režisierius Olegas Kesminas).

2001 m. – Chmelikas Osvaldo Zahradniko "Solo laikrodžiui su gegute" (režisierius Ramutis Rimeikis).

2005 m. – Pensininkas ir Ponas Augusto Strindbergo dramoje "Sapnas" (režisierius Jonas Vaitkus).

2006 m. – Blažiejus Žemgirdas Juozo Glinskio pjesėje "Vieno tėvo vaikai" (režisierius Gytis Padegimas).

2007 m. – Antanas Vienuolis Rimanto Vanago teatrinėje interpretacijoje "Vaistininko širdis" (režisierė Rūta Smalskienė).

A. Bružas sukūrė ir kelis vaidmenis kine: ponas Finčlis režisieriaus Marijono Giedrio filme "Amerikoniškoji tragedija" (Lietuvos kino studija, 1980–1981 m.), inspektorius režisieriaus Artūro Pozdniakovo filme "Visi prieš vieną" (Lietuvos kino studija, 1986 m.), epizodinis vaidmuo kino filme "Edeno sodas" (režisierius A. Puipa, 2015 m.). Jis vaidino Lietuvos televizijos filme "Barbo Radvilaitė" (režisierius Vidmantas Bačiulis, 1982 m.)

A. Bružas vaidino Lietuvos radijo teatro pastatymuose, radijo fonotekai įgarsino gausią literatūros kūrinių kolekciją.

Jis žinomas ir kaip skaitovas, nuo 1965 m. iki šiol dažniausiai skaito lietuvių prozininkų Jono Avyžiaus, Petro Cvirkos, Vytauto Martinkaus, Vytauto Rimkevičiaus, Antano Vienuolio kūrinius.

A. Bružas kaip profesionalus skaitovas taip pat parengė daug grožinės literatūros kūrinių įrašų aklųjų fonotekai.

A. Bružui suteiktas Lietuvos nusipelniusio artisto garbės vardas (1982 m.).