Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Ona ŠAKĖNIENĖ
2015-02-10

Vardas: Ona
Pavardė: ŠAKĖNIENĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Gikytė
Gimimo data: 1923-12-18
Gimimo vieta: Viešintos (Anykščių r.)

Trumpai:
Pedagogė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, literatė poetė, publicistė, visuomenininkė


Tėvai: Jurgis Gikis – miškakirtys, sielininkas, ir Veronika Kazlauskaitė-Gikienė. Buvo penktas, jauniausias, vaikas skurdžioje šeimoje, bet augo tik su vyresniuoju neįgaliu broliu Juozu Gikiu, trys pirmieji vaikai mirė kūdikystėje.

1933–1939 m. baigė 6 skyrius Viešintų pradžios mokykloje. 1939–1945 m. mokėsi Kupiškio gimnazijoje, ją baigė 6-ojoje laidoje. Tarp jos bendraklasių buvo ir būsimoji mokytoja Sofija Varatinskaitė-Pakalnienė. 1945–1948 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete lietuvių kalbą ir literatūrą, kartu uždarbiaudama pragyvenimui teismo medicinos ekspertizių vertimais.

1948 m. pradžioje palikusi įpusėtas studijas dėl motinos ligos, ji grįžo į gimtinę, įsikūrė Anykščiuose ir čia liko iki gyvenimo pabaigos.

1948–1979 m. O. Gikytė-Šakėnienė dirbo Anykščių vidurinės mokyklos, Anykščių Jono Biliūno vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, kol išėjo į pensiją. Dirbdama ji neakivaizdžiai baigė Vilniaus pedagoginį institutą, įgijo pedagoginį išsilavinimą. Daug metų ji vadovavo šios mokyklos jaunųjų literatų būreliui.

Jaunystėje O. Gikytė gyveno pas rašytoją Antaną Vienuolį jo namuose ir artimai su juo bendravo. Ji dalyvavo ir paskutinėje literatų popietėje 1957 m. rašytojo namuose prieš jo mirtį.

Lietuvos Atgimimo metais ji rengė ir publikavo spaudoje publicistikos straipsnius, kurie įkvėpė tautinio atgimimo idėjomis, teikė jėgų ir ryžto. Ji buvo patriotinės pakraipos laikraščio "Žiburys" viena iš redaktorių, Anykščių Bočių bendrijos pirmininkė. Nuo 1992 m. iki gyvenimo pabaigos ji buvo Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) partijos narė. Nuo 1992 m. ji buvo Anykščių Šv. Mato parapijos pirmosios tarybos, suburtos klebono Alberto Talačkos, narė.

O. Šakėnienė buvo Anykščių literatų klubo "Marčiupys" narė, rašė eilėraščius, kurie buvo publikuoti įvairiuose rinkiniuose ir periodikoje. Ji sukūrė Viešintų vidurinės mokyklos (dabar – Viešintų pagrindinė mokykla – daugiafunkcis centras) himno "O mokykla, o mokykla, šviesos žiedais pražydęs medi!" žodžius (muzika Gintauto Eimanavičiaus, 1997 m.).

Mirė 1999 m. balandžio 17 d. Anykščiuose. Palaidota Viešintų senosiose kapinėse šeimos kape. Kapą ženklina juodo akmens paminklas-stela su įrašu: "Gikių šeima / Ona Šakėnienė 1923–1999".

Po O. Šakėnienės mirties buvo sudarytas ir išleistas jos kūrybinio palikimo rinkinys "Stebuklas eit žeme" (dienoraštis, eilėraščiai, atsiminimai, Atgimimo metų publicistika, 1990–1991 metų Lietuvos dienoraštis, 2002 m.).