Nijolė VANAGIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Mogilaitė
Gimimo data: 1950-06-21
Gimimo vietovė: Jokūbėliškio k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Ekonomistė, savivaldos organizatorė

2024-03-30   |   Spausdinti

1957–1960 m. mokėsi Elmininkų (Anykščių r.) pradinėje mokykloje, 1960–1968 m. – Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje.

1968–1969 m. N. Mogilaitė dirbo Elmininkų pradinėje mokykloje mokytoja. 1970–1974 m. ji buvo Anykščių rajono Vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyriaus sekretorė, buhalterė, 1974–1978 m. – Lietuvos komjaunimo Anykščių rajono komiteto įskaitos vedėja.

1970–1976 m. ji neakivaizdžiai baigė studijas Lietuvos žemės ūkio akademijoje, įgijo buhalterės išsilavinimą.

1978–1986 m. N. Vanagienė dirbo Kupiškio rajono "Šviesos" kolūkyje buhaltere, ekonomiste.

Nuo 1986 m. ji gyvena Skiemonyse (Anykščių r.).

1986–1992 m. ji buvo Anykščių rajono Skiemonių kolūkio vyriausioji ekonomistė, pirmininko pavaduotoja politiniam masiniam darbui, 1992–1997 m. – Skiemonių žemės ūkio bendrovės pirmininkė, 1997–2000 m. – Skiemonių agroserviso kooperatyvo valdybos pirmininkė.

2000–2011 m. N. Vanagienė buvo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Skiemonių seniūnijos seniūnė, kol išėjo į pensiją.

Ji yra Anykščių moterų klubo Skiemonių skyriaus pirmininkė.

N. Vanagienė buvo Lietuvos demokratinės darbo partijos narė, nuo 2003 m., partijoms susijungus, yra Lietuvos socialdemokratų partijos narė. Lietuvos demokratinės darbo partijos sąraše 1997 m. ji buvo išrinkta Anykščių rajono savivaldybės 1997–2000 m. kadencijos tarybos nare.

Laisvalaikiu skaito, sprendžia kryžiažodžius, mezga, grybauja.

Buvo ištekėjusi, vyras Petras Vanagas (1946–2013) – sandėlininkas. Liko našlė. Vaikai: Ramūnas Vanagas (g. 1976 m.) – mokslininkas teisininkas, teisės pedagogas, Kristina Vanagaitė (g. 1977 m.) – mokslininkė pzichologė.