Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Alfonsas DERESEVIČIUS
2022-02-22

Vardas: Alfonsas
Pavardė: DERESEVIČIUS
Gimimo data: 1952-02-25
Gimimo vieta: Debeikiai (Anykščių r.)

Trumpai:
Miškininkas, medžio drožėjas


Tėvai: Alfonsas Deresevičius ir Teklė Zarankaitė-Deresevičienė. Brolis Alfredas Deresevičius (g. 1956 m.).

1969–1972 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultete. Už dalyvavimą jaunimo protesto akcijose iš aukštosios mokyklos buvo pašalintas, studijas neakivaizdžiai baigė apie 2000 m. ir įgijo miškininko išsilavinimą.

1972–1973 m. A. Deresevičius dirbo Lietuvos miškų ūkio Mokslinio tyrimo institute laborantu. 1973–1975 m. jis atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje.

Nuo 1975 m. iki gyvenimo pabaigos A. Deresevičius gyveno ir dirbo Anykščių rajone.

1975–1977 m. jis buvo Anykščių miškų ūkio Mikierių girininko padėjėjas, 1977–1986 m. – Mikierių girininkas.

1987–1991 m. A. Deresevičius dirbo Surdegio kolūkyje miškininku.

1992 m. jis buvo Anykščių miškų ūkio Juostininkų girininkijos girininko pavaduotojas, 1993–2004 m., iki gyvenimo pabaigos, – Juostininkų girininkas.

Jam vadovaujant, Juostininkų girininkijos miškų plotas 1992–1997 m. išsiplėtė nuo 2400 iki 4850 hektarų. Juostininkų girininkijoje A. Deresevičius įveisė 250 hektarų miško kultūrų, įrengė 2 poilsio aikšteles.

Laisvalaikiu kūrė medžio drožinius. Anykščių miškų urėdijos miško muziejuje Troškūnuose saugomos A. Deresevičiaus išdrožtos tauriojo elnio, briedžio, šerno ir stirnos figūros.

Susituokė 1980 m. liepos 19 d. Anykščiuose, žmona Danutė Jablonskytė-Deresevičienė (g. 1959 m.) – ekonomistė, visuomenininkė. Užaugino keturis vaikus: Diana Deresevičiūtė (g. 1981 m.) – kalbininkė, teisininkė, Agnė Deresevičiūtė (g. 1982 m.) – socialinė pedagogė, Andrius Deresevičius (g. 1983 m.) ir Mindaugas Deresevičius (g. 1987 m.) – miškininkas.

Mirė 2004 m. spalio 14 d. Anykščiuose. Palaidotas Anykščių naujosiose kapinėse. Kapą ženklina drožinėtas koplytstulpis su kryžiumi koplytėlėje (autorius – tautodailininkas Jonas Tvardauskas), kamiene išskobtas įrašas "Miškininkas / Alfonsas / Deresevičius / 1952–2004" ir Justino Marcinkevičiaus citata: "Ar / žmonės žino, / kad miškai – / tai mūsų Žemės / gyvos mintys, / tai jiems išnykus / amžinai / žmogus ir žemė / ims kankintis".

A. Deresevičiaus biografija skelbiama biografinio žinyno "Lietuvos miškininkai" 1-ajame tome (sudarė Gediminas Isokas, 1997 m.).