Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Marija ŠABLEVIČIENĖ
2022-07-11

Vardas: Marija
Pavardė: ŠABLEVIČIENĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Karnilaitė
Gimimo data: 1931-05-05
Gimimo vieta: Padvarių k. (Ukmergės r.)

Trumpai:
Pedagogė geografijos mokytoja, vadovė, visuomenininkė


Tėvai – žemdirbiai mažažemiai valstiečiai. Augo gausioje šešių vaikų šeimoje su trim broliais ir dviem seserimis.

Nuo vaikystės ganė šeimos augintus gyvulius. Baigė pradžios mokyklą, mokėsi gimnazijoje, 1950 m. baigė Siesikų (Ukmergės r.) vidurinę mokyklą.

1950–1952 m. M. Karnilaitė-Šablevičienė dirbo Repšėnų (Anykščių r.) pradinėje mokykloje pradinių klasių mokytoja.

Perkelta 1953 m. sausio 1 d., 1953–1962 m. ji buvo Dabužių (Anykščių r.) septynmetės mokyklos pradinių klasių, vėliau geografijos mokytoja. Pertvarkius mokyklą, 1962–1965 m. ji dirbo Dabužių aštuonmetės mokyklos geografijos mokytoja. 1963 m. rudenį ji laikinai ėjo Dabužių aštuonmetės mokyklos direktorės pareigas.

Paskirta 1965 m. rugsėjo 1 d., 1965–1986 m. M. Šablevičienė dirbo Žaliosios (Anykščių r.) aštuonmetės mokyklos direktore. Pertvarkius šią mokyklą, 1986–1987 m. ji buvo Žaliosios nepilnosios vidurinės mokyklos direktorė, kol, pertvarkant šią mokyklą į pradinę, išėjo į pensiją. Šioje mokykloje ji vadovavo mokinių šokių rateliams, organizavo ir jaunųjų turistų būrelio veiklą.

1951–1967 m. ji neakivaizdžiai baigė studijas Šiaulių pedagoginiame institute, įgijo gamtos mokslų ir  geografijos mokytojos išsilavinimą.

M. Šablevičienė dalyvavo visuomeninėje veikloje, buvo Svėdasų kolūkio draugiškojo teismo pirmininkė, vadovavo "Žinijos" draugijos Svėdasų grupei.

Senatvę ji praleido globos namuose "Senevita" Ryšininke šalia Nemenčinės (Vilniaus r.).

M. Šablevičienė buvo apdovanota Lietuvos SSR liaudies švietimo pirmūno ženkleliu (1963 m.), medaliu "Už šaunų darbą V. I. Lenino 100-ųjų gimimo metinių proga" (1970 m.), "Darbo veterano" medaliu (1986 m.)

Susituokė 1954 m. rugsėjo 15 d., vyras Vladas Šablevičius iš Margių. Liko našlė. Sūnus Vidmantas Šablevičius (apie 1956 – ?).

Mirė 2020 m. rugpjūčio 11 d. Ryšininke (Vilniaus r.) globos namuose. Palaidota Svėdasų (Anykščių r.) kapinėse prie anksčiau mirusio vyro.

Mokytojos M. Šablevičienės gyvenimas ir veikla pristatoma Raimondo Guobio kraštotyros apžvalgoje "Žalioji: 1977-ųjų tvistas : Žaliosios aštuonmetės mokyklos istorija ir nepaprastieji 1977 metai..." (2022 m.).