Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Ona REPEČKIENĖ
2024-03-30

Vardas: Ona
Pavardė: REPEČKIENĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Radvilaitė
Gimimo data: 1942-02-26
Gimimo vieta: Pusbačkių k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Pedagogė chemijos ir biologijos mokytoja, švietimo organizatorė, vadovė, politikė


Seneliai: Juozapas Radvila (apie 1859 – 1918) iš Vičiūnų ir Teresė Mačiulytė-Radvilienė (1860–1930) iš Laukagalių, Pranciškus Butėnas (1853–1926) iš Vičiūnų ir Ona Paurazaitė-Butėnienė (1883–1944) iš Pusbačkių. Tėvai: Petras Radvila (1903–1986) ir Ona Butėnaitė-Radvilienė (1902–1990) – valstiečiai žemdirbiai. Augo keturių vaikų šeimoje, buvo jauniausia. Broliai: Marijonas Radvila (g. 1927 m.) – laisvės gynėjas, tremtinys, žemdirbys, ir Stasys Radvila (g. 1931 m.) – vairuotojas, sesuo Aleksandra Radvilaitė-Tidikienė (g. 1937 m.).

1961 m. baigė Traupio (Anykščių r.) vidurinę mokyklą. 

1961–1962 m. O. Radvilaitė buvo Geliogalių (Molėtų r.) pradinės mokyklos ir Užunvėžių (Anykščių r.) septynmetės mokyklos pavaduojanti mokytoja, 1962–1966 m. – Gečionių (Anykščių r.) septynmetės mokyklos mokytoja, 1966–1967 m. – Kurklių (Anykščių r.) vidurinės mokyklos mokytoja.

1967–1976 m. O. Repečkienė dirbo Skiemonių (Anykščių r.) vidurinės mokyklos užklasinio ir užmokyklinio darbo organizatore.

1974 m. ji neakivaizdžiai baigė Vilniaus pedagoginį institutą, įgijo pedagoginį chemijos ir biologijos mokytojos išsilavinimą.

1976–1990 m. ji buvo Skiemonių vidurinės mokyklos mokytoja. Skiemonių vidurinėje mokykloje ji išleido septynias savo auklėtinių abiturientų laidas (1970, 1973, 1976, 1977, 1982, 1983 ir 1987 m.). 1990–1994 m. ji dirbo Skiemonių vidurinės mokyklos direktore.

1994–2013 m. O. Repečkienė buvo Anykščių Antano Baranausko vidurinės mokyklos, po įstaigos pertvarkymo 2013–2015 m. – Antano Baranausko pagrindinės mokyklos direktorė, kol išėjo į pensiją. Jai buvo suteikta II vadybinė kategorija, ji yra chemijos mokytoja metodininkė.

O. Repečkienė buvo Anykščių rajono Švietimo tarybos pirmininkė, Vilnijos draugijos Anykščių skyriaus pirmininkė, Anykščių rajono chemijos mokytojų metodinio darbo organizatorė. Ji priklausė projektų "Darbotvarkė-21", "Sveikatos projektas", "Jaunimas už skaidrumą" darbo grupėms, savo vadovaujamoje mokykloje įgyvendino projektus: "Šventės", "Sveikatos mėnuo", "Žalioji augalų planeta ir gyvūnų pasaulis tikrovėje ir mene".

Ji kėlė savo kvalifikaciją visuotinės kokybės vadybos kursuose (1994 m.), stažuotėje "Sutrikusio intelekto vaikų ir jaunuolių ugdymas" (Stokholmas, Švedija, 1997 m.). 

O. Repečkienė buvo Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) narė, po partijų susijungimo nuo 2008 m. yra Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų narė, šios partijos Anykščių skyriaus pirmininko pavaduotoja. 2000–2003 m. ir 2003–2004 m. ji buvo Anykščių rajono savivaldybės tarybos narė, išrinkta Tėvynės Sąjungos sąraše. 2004 m. ji pasitraukė iš Tarybos, nebaigusi antrosios kadencijos, dėl užimamų pareigų.

2019 m. ji dalyvavo Anykščių rajono savivaldybės tarybos rinkimuose kaip Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų kandidatė ir buvo išrinkta 2019–2023 m. kadencijos Tarybos nare. Ji buvo Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto narė, Kontrolės komiteto narė.

O. Repečkienė buvo apdovanota Utenos apskrities viršininko Garbės ženklu (2010 m.), Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų "Lietuvos ąžuolo" Aukso ženklu (2018 m.). Lietuvos Respublikos 100-mečio proga ji apdovanota Anykščių rajono savivaldybės "Šimtmečio anykštėno" atminimo ženklu (2018 m.).

Laisvalaikiu mėgsta dirbti ir poilsiauti sode, domisi savišvieta.

Ištekėjusi, vyras Vladas Repečka (g. 1942 m.) – statybininkas. Vaikai: Dalius Repečka (g. 1970 m.) – pedagogas kūno kultūros mokytojas, Ramunė Repečkaitė-Laukevičienė (g. 1978 m.) – valstybės tarnautoja.