DAUNORIŠKĖS
  Gretimos vietovės:
EIDRIGONIAI | JURGĖNAI | JUSIŠKIS | MICKŪNIŠKIAI | SUDEIKIAI |

2019-07-21   |   Spausdinti

Viensėdis Kavarsko seniūnijoje už 11 kilometrų į vakarus nuo Kavarsko. Šalia teka upelis Bereškinė. Ribojasi su Jusiškio, Sudeikių, Jurgėnų, Mickūniškių, Eidrigonių kaimais, Daunoriškių mišku.

Negyvenamas viensėdis (2001, 2011 m.).

Daunoriškių vienkiemis 1986 m. spalio 20 d. Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsaku buvo išregistruotas iš gyvenamųjų vietovių registro, viensėdžio teritorija prijungta prie Jusiškio kaimo. Minint Vietovardžių metus, 2019 m. Daunoriškių viensėdžio vardas ir istorinės ribos atkurtos Lietuvos Respublikos vietovių registro sistemoje REGIA.

1923 m. palivarke buvo 1 sodyba – 11 gyventojų, turėjo apie 200 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Daunoriškių buvo ištremti į Sibirą 3 asmenys.

1949 m. viensėdis buvo įjungtas į kolūkį "Giedra", vėliau priklausė Mičiurino vardo, "Atžalyno" kolūkiams, kol 1991 m. ūkis iširo.

Priklausė Traupio parapijai. Kapinių nebuvo.