SUDEIKIAI
  Gretimos vietovės:
DAUNORIŠKĖS | JUSIŠKIS |

2018-11-04   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 14 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Kavarsko. Ribojasi su Jusiškio kaimu, Daunoriškių mišku ir Ukmergės rajono Jusiškio I ir II kaimais.

Yra 1 sodyba – 1 gyventojas (2001 m.), kaimas liko negyvenamas (2011 m.). Priklauso Šovenių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

XIX a. carinės Rusijos laikotarpio dokumentuose kaimas minimas kaip Suduikiai.

1923 m. kaime buvo 12 sodybų – 65 gyventojai. 1935 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 152,74 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Sudeikių buvo ištremti į Sibirą 4 asmenys. 1948 m. gegužės 3 d. Sudeikių kaime žuvo Liūto būrio vadas Antanas Juzakėnas-Liūtas ir jo pavaduotojas N. Toliušis-Viesulas.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Nemunas", vėliau priklausė "Atžalyno" kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Priklauso Traupio parapijai. Kapinių nebuvo.

Sudeikiuose 1913 m. gimė laisvės gynėjas, partizanų būrio vadas Antanas Juzakėnas-Liūtas.